Nieuws Curaçao

Leegstaande terreinen Isla, na sanering geschikt voor duurzame projecten

WILLEMSTAD – Refineria di Kòrsou heeft de Nederlandse minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, inzage gegeven in de roadmap die ontwikkeld is om te komen tot een duurzame herontwikkeling van de al beschikbare terreinen rondom de raffinaderij en de Bullenbaai-terminal. 

Hierbij werd ook een overzicht gegeven van de lopende projecten op deze terreinen, die gezamenlijk bekend zijn onder de naam Horizonte Nobo.

De terreinen van RdK waarop de raffinaderij en de Bullenbaai-terminal staan, zijn historisch gezien altijd ingezet voor de uitoefening van petroleumindustrie. 

Duurzaam

De eigenaar van de raffinaderij zet in op een herstart van de raffinaderij, maar denkt zo’n 35 procent van de totale terreinen te kunnen herontwikkelen voor andere industriële doeleinden, waaronder ook duurzame en groene projecten.

Deze herontwikkeling draagt volgens RdK bij aan een lange termijn sociaaleconomische ontwikkeling voor het eiland en het creëren van een groene industriële cluster in de haven. 

Havenautoriteit

Er is bij het opstellen van de roadmap, die is goedgekeurd door de raad van ministers, nauw samengewerkt met de havenautoriteit CPA om een geïntegreerde ontwikkeling van de haven te waarborgen. 

De veelal energietransitie gerelateerde groene nieuwe industrieën die RdK hoopt aan te trekken op deze terreinen dragen bij aan het diversifiëren van de economie en mogelijk ook een toename aan werkgelegenheid en deviezen.

Sanering

Een belangrijk element voor een succesvolle herontwikkeling van deze terreinen is het verder ontwikkelen en planmatig uitvoeren van een strategisch saneringsplan waarbij de eerste stappen kunnen worden gezet om de vervuiling van bodem en grondwater op de RdK-terreinen aan te pakken. 

Tijdens de presentatie aan minister Jetten is uitgelegd hoe RdK, ondersteund door de ingehuurde expert Royal HaskoningDHV, en in nauw overleg met derden zoals andere overheids-nv’s, ministeries, Ngo’s en lokale en internationale bedrijven toegespitst op technologische ontwikkelingen, tot een indelingsplan is gekomen voor de voor herontwikkeling beschikbare terreinen. 

Na de presentatie kreeg minister Jetten een rondleiding over het terrein van de raffinaderij om zo een beter beeld te krijgen van de uitdagingen om te saneren als ook van de duurzame activiteiten die al in ontwikkeling zijn op deze terreinen.

Deel dit artikel