Nieuws Curaçao

MIL-klas van examenjaar 1972 zoekt oud-leerlingen

Foto - Bea Moedt

WILLEMSTAD – Een groep oud-leerlingen van het Maria Immaculata Lyceum, jaargang 1972 doet een oproep aan nog niet gevonden oud-leerlingen om zich te melden voor een reünie.

Op zondag 3 juli is het vijftig jaar geleden dat die groep haar diploma haalde en dat wil ze weten. Het gaat om 77 leerlingen verspreid over Havo, HBS-B en Gymnasium.

Een groot deel is al teruggevonden. Veel van hen nog of weer op het eiland, maar er zijn ook oud-leerlingen uitgezwaaid naar Aruba, Bonaire, de Bovenwinden, Nederland en de Verenigde Staten. Een aantal is overleden. 

Zondag 3 juli komen de oud-klasgenoten elkaar weer tegen. Die ochtend begint om tien uur met een Heilige Mis in de kerk van Brievengat. Na de mis kan iedereen in de tuin van deze kerk onder het genot van thee, koffie, warme chocola, water of frisdrank en een hapje herinneringen aan hun schooltijd ophalen en verwaterde vriendschappen opnieuw aanhalen.

De organisatie is in handen van Napi Boekhoudt, Danielle Kroon, Ange Jessurun, Farley Lourens en Frans Heiligers. Veel klasgenootjes die er toen waren, zijn nu bekende Curaçaoënaars. Daaronder Jeffrey Sybesma van de Raad van Advies, Cedric Bronswinkel van het luchtvaart museum, en oud-minister Kenneth Gijsbertha.

Deel dit artikel