Nieuws Curaçao

Ministerie wijst steunverzoeken Betesda af, maar komt met ander plan

WILLEMSTAD – Het ministerie van Volksgezondheid wijst alle financiële steunverzoeken van verzorgingstehuis Betesda af. De Stichting Verpleeghuizen Curaçao had bij het ministerie drie specifieke verzoeken ingediend om haar precaire financiële situatie te verbeteren. Zo wilde Betesda meer liquiditeitssteun dir jaar, een nieuwe berekening van het ligdagtarief met als doel hogere tarieven per 2024, en een sanering van de belastingschuld van de stichting.

Betesda is een essentiële schakel in de verpleeghuiszorg op Curaçao. De afgelopen maanden hebben Betesda en het ministerie regelmatig overleg gevoerd over de financiële problemen van de stichting en mogelijke oplossingen hiervoor.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Maar het afwijzen van de verzoeken van Betesda betekent niet dat het ministerie de stichting niet wil helpen, zo meldt zij in een persbericht. Het ministerie is zich bewust van de uitdagingen waar Betesda voor staat en is bereid de stichting te ondersteunen bij het realiseren van aanvullende inkomsten om de financiële situatie te verlichten.

CMC

Het ministerie onderzoekt de mogelijkheid om Betesda in te zetten voor een deel van de nazorg van patiënten van het Curaçao Medical Center tegen een lager tarief. Dit zou Betesda in staat stellen extra omzet te genereren om de financiële tekorten aan te vullen.

In eerste instantie gaat het om 40 ligbedden die beschikbaar worden gesteld voor de kortdurende nazorg van patiënten uit het CMC. Het gaat hierbij uitsluitend om verpleeghuiszorg die binnen de kaders van de huidige vergunning van Betesda valt. Er worden duidelijke werkafspraken gemaakt met het CMC over de wijze waarop patiënten vanuit het CMC naar Betesda worden overgebracht.

Voor patiënten is dit voorstel volgens het ministerie ook interessant, omdat Betesda naast dezelfde nazorg als het CMC ook andere zorg en therapieën kan aanbieden tegen lagere tarieven. Voor de financiering van dit voorstel moeten tijdig prijsafspraken worden gemaakt met de Sociale Verzekeringsbank SVB.

Het ministerie streeft ernaar uiterlijk op 1 december tot een akkoord te komen met Betesda, waarbij de vaststelling van de afspraken met het CMC en SVB als voorwaarden zullen gelden.

Als onderdeel van dit voorstel eist het ministerie van Volksgezondheid dat de rechtszaak die door Betesda tegen de overheid was aangespannen over verhoging van de ligdagtarieven opgeschort. Het voorstel zou tijd creeëren om de in oprichting zijnde Curaçaose Zorgautoriteit in de toekomst nieuwe ligdagtarieven te laten vaststellen op basis van een grondig doelmatigheids- en kostprijsonderzoek.

Deel dit artikel