Nieuws Curaçao

Nederlandse Raad van State praat met Justitiële Keten Caribische eilanden

WILLEMSTAD – De Raad van State uit Nederland heeft op Curaçao gesproken met verschillende vertegenwoordigers van instanties uit de justitiële keten van de Caribische eilanden.

Daaronder de Procureur Generaal, de waarnemend Korpschef, de directeur Veiligheidsdienst, de commandant van de Zeemacht tevens directeur van de Kustwacht Caribisch Gebied, de waarnemend directeur van SDKK-gevangenis, het hoofd van de Landsrecherche en de president en bestuurssecretaris van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Doel van deze bijeenkomst was om kennis en ervaring uit te wisselen tussen de justitiële partners en de vertegenwoordigers van de Raad van State in te lichten over verbeteringen die kunnen plaatsvinden ter versterking van de rechtshandhaving op Curaçao en de overige Caribische landen en eilanden van het Koninkrijk.

De afdeling advisering van de Raad van State adviseert bij nieuwe wetsvoorstellen en heeft een zelfstandige bevoegdheid om de regering en het parlement in Nederland te adviseren over onderwerpen die in de maatschappij spelen, ook ten aanzien van onderwerpen die de rest van het Koninkrijk betreffen.

Aanlopen

Hofpresident Mauritsz de Kort: “De Raad van State speelt een belangrijke adviserende rol bij het tot stand komen van wetgeving. Het is daarom van belang dat wij vanuit de Caribische eilanden aan hen meegeven waar onze kracht ligt, maar ook waar wij tegenaan lopen.”

Als voorbeeld gaf De Kort de hiaten aan die ontstaan als gevolg van onvoldoende investeringen in de vervolging, in de gevangenis, in de reclassering en ook in preventie om criminaliteit te voorkomen. “Het is belangrijk dat de hele justitiële keten aandacht krijgt om de veiligheid van onze samenleving te verbeteren.”

Deel dit artikel