Nieuws Curaçao

Pionier van Monumentenzorg deelt unieke ervaringen op Curaçao

WILLEMSTAD – Otto Steenbrink, de ‘founding father’ van het Monumentenbureau op Curaçao en voormalig hoofd van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (DROV) reflecteert op zijn cruciale rol in de ontwikkeling van de monumentenzorg op het eiland. Tussen 1990 en 1994 werkte Steenbrink intensief aan de bescherming van historische gebouwen, waarmee hij de basis legde voor het huidige erfgoedbehoud.

Als toegewijd hoofd van het Monumentenbureau had Steenbrink de leiding over het identificeren en aanwijzen van beschermde monumenten. Door zijn innovatieve aanpak, waaronder het gebruik van kopieermachines voor officiële documentatie, moderniseerde hij de administratieve processen aanzienlijk. Dit leidde tot de aanwijzing van het eerste pand, ‘Bajonetstraat 1’, als beschermd monument.

Steenbrink’s werk was niet beperkt tot administratieve taken; hij was ook instrumenteel in het opzetten van de organisatorische structuur van monumentenzorg op Curaçao, mede dankzij de steun van Prins Claus en de Internationale Commissie Actie Willemstad (ICAW). Zijn inspanningen resulteerden in de oprichting van het Monumentenbureau, de stichting Monumentenfonds Curaçao, en de Monumentenraad.

De financiering voor restauratieprojecten, een cruciaal aspect van Steenbrink’s werk, werd innovatief benaderd door middel van een samenwerking met het Nationale Restauratie Fonds in Nederland. Dit zorgde ervoor dat restauraties konden worden gefinancierd met een mix van subsidies en hypotheken, een model dat succesvol werd geïmplementeerd op Curaçao.

Na zijn tijd op Curaçao speelde Steenbrink een sleutelrol in de nominatie van Willemstad voor de Wereld Erfgoed Lijst van UNESCO, een bekroning op zijn werk dat de internationale erkenning van het eiland als cultureel erfgoed verzekerde.

Steenbrink’s bijdrage aan de monumentenzorg op Curaçao is van onschatbare waarde. Zijn methoden en benaderingen hebben niet alleen geleid tot de bewaring van het rijke historische erfgoed van het eiland, maar dienen ook als een blijvende inspiratie voor toekomstige generaties in de erfgoedsector. Met jaarlijkse reünies voor oud-medewerkers van de DROV en zijn blijvende liefde voor Curaçao, blijft Steenbrink een centrale figuur in de gemeenschap van monumentenzorg op het eiland.

Deel dit artikel