Nieuws Curaçao

PSB Bank heeft nu een volledige bankvergunning

De regering van Curaçao heeft al haar aandelen in de PSB Bank verkocht aan de APC Bank. Die is in april opgericht door het Algemeen Pensioenfonds APC en beschikt inmiddels over een algemene bankvergunning.

De aandelenverkoop heeft zijn oorsprong in de oriënterende gesprekken, die in het verleden tussen APC en PSB Bank zijn gevoerd, waarin de partijen de mogelijkheid om een strategische samenwerking te realiseren overwogen.

Voor PSB Bank betekent de overname dat zij zich van een spaarbank en hypotheekbank ontwikkelt naar een commerciële bank en daarmee het dienstenpakket kan uitbreiden.  

Dienstenpakket 

PSB is van oorsprong een spaarbank. Zij verstrekt ook hypotheken en persoonlijke kredieten en beschikt over een zogenaamde secundaire bankvergunning.

Door dit laatste was zij niet in staat om ook andere bancaire diensten te bieden aan hun klanten zoals het uitgeven van creditcards of het aanbieden van lopende rekeningen. Binnen deze kaders was het verdienmodel van PSB beperkt en onvoldoende om een concurrerende en winstgevende bank te zijn.

Door de verkoop van de aandelen aan een partij als APC Bank – nu de overname een feit is – wordt de liquiditeit en solvabiliteitspositie van PSB Bank versterkt. Op deze wijze kan PSB Bank een algemene bankvergunning bemachtigen en haar dienstverlening uitbreiden. Hiermee wordt ook het verdienmodel aanzienlijk verbeterd.  

Totstandkoming 

Het eerste Memorandum of Understanding tussen APC en PSB Bank dateert van 2017. Het doel daarvan was het formuleren van de uitgangspunten en voorwaarden en de noodzakelijke acties, die partijen moesten uitvoeren om een ‘strategisch partnerschap’ aan te gaan.

Als resultaat heeft de APC Bank nu 100% van de aandelen van de PSB Bank in handen. 

Vertrouwen in toekomst 

Nu de overname een feit is zal de PSB Bank zich binnen afzienbare tijd met een nieuw elan aan de markt presenteren, zo melden zij in een persbericht. Na een transitieperiode zal de PSB Bank op termijn evenwel opgaan in de APC Bank en ook onder de naam APC Bank gaan opereren.  

Reeds bij de oprichting van de Centrale Hypotheek Bank (CHB) in 1976 heeft APC (toentertijd APNA) een eerste stap gezet in het lokale secundaire banksegment.

Deel dit artikel