Nieuws Curaçao

Rechter zet streep door uitbreiding Basisvoedselmand

WILLEMSTAD – Er komt geen grotere basisvoedselmand voor de consument met een beperkte portemonnee. De kortgedingrechter heeft daar gisteren een streep doorgezet. 

De Belangenvereniging Curaçaosche Agenturen en 27 groothandel-importeursbedrijven hadden de overheid van Curaçao voor de rechter gedaagd om te voorkomen dat de basismaand zou worden uitgebreid met complete productgroepen en niet essentiële artikelen.

In augustus had de regering besloten tot uitbreiding van de mand om de financieel-economische crisis en de grote prijsstijgingen als gevolg van onder andere de covidpandemie het hoofd te bieden.

De kortgedingrechter verwijt de regering enig onderzoek en deugdelijke belangenafweging te hebben gemaakt sinds de invoering van de basisvoedselmand in 2012. Evenmin blijkt dat onderzoek is gedaan naar de noodzaak en de te verwachten effecten van het plaatsen van de nu aangewezen extra producten en hele productgroepen in de basismand. Daarin zitten overigens niet alleen basisproducten, maar ook diverse luxeproducten en luxe varianten van basisproducten.

Het Land heeft bij de totstandkoming en vaststelling van de regeling daarom in strijd gehandeld met niet alleen het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel, maar ook met het verbod van willekeur en het evenredigheidsbeginsel. 

Dit betekent dat minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje flink mis zit met de regeling die per 1 september in werking zou treden maar door hem werd aangehouden, in afwachting van deze uitspraak. 

Volgens de rechter had Cijntje dit al kunnen weten omdat de ambtenaren in een eerder opgestelde interne notitie op zijn ministerie al hadden gewaarschwud dat de basisvoedselmand niet het goeide instrument is om de bereikbaarheid te vergroten van primaire levensmiddelen voor het deel van de bevolking dat van een minimuminkomen 

In de notitie wordt zelfs geadviseerd de basismand af te schaffen en een ander instrument te introduceren dat beter tegemoetkomt aan de mensen met een kleine portemonnee.

Een van de risico’s, volgens de rechter, is dat met de nieuwe regeling er juist een tekort gaat ontstaan, omdat groothandelaren en retailers geen basisproducten meer gaan inkopen, het loont niet meer.

Deel dit artikel