Curaçao

Albert Schweizer school begint met flexlessen

Kinderen van groep 7 en 8 van de Albert Schweizerschool moeten vanaf deze maand twee maal per week een half uur langer naar school. Deze zogenaamde flexlessen worden bij toerbeurt verzorgd door een leraar uit het team van docenten. De school zet in deze lessen in op Nederlands en Papiaments. Deelname is niet verplicht, maar ouders zijn erg enthousiast. De pilot zal tussentijds worden geëvalueerd en dan wellicht ook aangeboden worden op de Marnix School.

Deel dit artikel