Economie

Belastingopbrengsten op Curaçao in april fors hoger dan begroot

WILLEMSTAD – De maand april is volgens het ministerie van Financiën zeer positief afgesloten wat betreft de opbrengsten van belastingen en sociale premies. Er kwam bijna negentien miljoen gulden meer dan begroot in de staatskas. Dat is ruim zeventien procent meer dan de maand ervoor. De opbrengsten van sociale premies bedroeg ruim zes miljoen gulden (9,5 procent) meer dan begroot.

De voornaamste reden voor de hogere belastingopbrengsten zijn de hogere ontvangsten van de winstbelasting. Omdat ondernemers tot en met 2 april de gelegenheid hadden om de voorlopige aangifte 2023 in te dienen, is in april alsnog negentien miljoen aan winstbelasting uit hoofde van de voorlopige aangifte 2023 ontvangen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Naast de extra ontvangen winstbelasting zijn ook de opbrengsten uit hoofde van de omzetbelasting hoger dan begroot: bijna 56 miljoen ten opzichte van de begrootte vijftig miljoen. Hiervan is ruim 15 miljoen gulden door de douane geïnd. 

In de eerste vier maanden is door de douane 55 miljoen gulden aan omzetbelasting geïnd, wat 19 procent hoger is dan in de eerste vier maanden van 2023 (46 miljoen gulden).

De OZB-opbrengsten blijven momenteel nog sterk achter op de begroting. Recent is gestart met het opleggen van de OZB-aanslagen over het jaar 2024. In aanvulling hierop zal de afdeling OZB van de belastingdienst tijdelijk worden versterkt om administratieve achterstanden weg te werken. De verwachting is dan ook dat de achterstand in de OZB-opbrengsten nog binnen het jaar zal worden ingehaald.

Deel dit artikel