Nieuws Curaçao

BSN-nummer voor Caribische studenten in Nederland lukt dit jaar nog niet

DEN HAAG – Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt sinds het eindrapport van 2020 van de Nationale Ombudsman van Nederland over de problemen van Caribische studenten in Nederland, blijven sommige problemen onopgelost. Dit werd duidelijk tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg Ipko, waar ombudsman Reinier van Zutphen zijn teleurstelling uitdrukte over het uitblijven van een Burgerservicenummer (BSN) voor deze studenten.

Eerder dit jaar werd beloofd dat de studenten een BSN zouden ontvangen voordat ze naar Nederland vertrokken, maar deze belofte wordt niet ingelost. Van Zutphen vernam dit teleurstellende nieuws vorige week tijdens een overleg over de voortgang van dit initiatief.

Ondanks dat de wetgeving voor een BSN voor Caribisch Nederland in werking is gesteld en het kabinet in januari had besloten om studenten van alle eilanden deze zomer al een BSN via DUO te verstrekken, zijn de technische voorbereidingen en de wetgeving nog niet afgerond.

Een nieuwe streefdatum van april 2024 werd genoemd, wat Van Zutphen ertoe aanzette om de parlementsleden van Ipko op te roepen om druk uit te oefenen op het kabinet om deze nieuwe deadline te halen.

Van Zutphen benadrukte de vele problemen die worden veroorzaakt door het ontbreken van een BSN, waaronder het onvermogen van studenten om zich in te schrijven bij een gemeente, een zorgverzekering af te sluiten, een bankrekening te openen en huisvesting te vinden.

Hij riep Nederlandse ministers en parlementsleden op om tijd vrij te maken tijdens werkbezoeken aan de eilanden om deze aankomende studenten voor te lichten en zo hun voorbereiding op deze uitdagingen te verbeteren.

Van Zutphen benoemde ook dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) Caribische studenten niet als ingezetenen erkent tot na drie jaar verblijf in Nederland. Dit betekent dat zij geen verzekering en zorgtoeslag ontvangen. Hij suggereerde dat het voor Caribische studenten makkelijker kan zijn om in Brussel of Leuven te studeren dan in Nederland, aangezien ze daar wel worden beschouwd als ingezetenen van de Europese Unie.

Bovendien waarschuwde Van Zutphen dat het gebruik van een briefadres niet de ideale oplossing is voor de situatie van deze studenten. Hoewel een briefadres kan worden gebruikt door mensen zonder vaste verblijfplaats, kan dit het proces van het verkrijgen van een BSN belemmeren en de duur van het regelen van hun situatie verlengen.

Deel dit artikel