Nieuws Curaçao

Centrale Bank verkoopt bijna een derde van haar goudvoorraad 

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten CBCS zegt een grote stap gezet te hebben voor het versterken van haar financiële positie door dertig procent van haar goudvoorraad te verkopen.

De opbrengst van deze goudverkoop is geïnvesteerd in zogenaamde ‘vastrentende waarden’, zoals Amerikaanse staatsobligaties. Vastrentende waarden zijn investeringen waarbij de belegger een vast rentepercentage ontvangt. Amerikaanse staatsobligaties zijn leningen aan de Amerikaanse overheid, waarbij de overheid belooft de lening met rente terug te betalen. Deze worden als zeer veilig beschouwd omdat de kans klein is dat de Amerikaanse overheid niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Verhoging

Deze verkoop en herinvestering zijn onderdeel van een strategie om de ‘officiële reserves’ van de CBCS te optimaliseren. Officiële reserves zijn de middelen die een centrale bank aanhoudt, zoals buitenlandse valuta en goud, om internationale betalingsverplichtingen te kunnen nakomen en de stabiliteit van de eigen valuta te waarborgen.

Voor de verkoop had de CBCS beperkte middelen om ‘operationele verliezen’ op te vangen. Operationele verliezen zijn verliezen die ontstaan door de dagelijkse werkzaamheden van de bank, bijvoorbeeld door schommelingen in de waarde van haar bezittingen.

Volatiliteit

De overgang naar vastrentende waarden vermindert de ‘volatiliteit’, wat betekent dat de waarde van deze beleggingen minder heftig op en neer beweegt dan de prijs van goud. Dit zorgt voor meer stabiliteit in de waarde van de officiële reserves.

Het ‘netto resultaat’ van de goudverkoop, dus de opbrengst na aftrek van alle kosten, is volledig toegevoegd aan de reserves van de Centrale Bank. Dit versterkt het vermogen van de CBCS om financiële tegenslagen te weerstaan.

Risico’s

Wanneer de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten een deel van haar goud in de officiële reserves omzet in vastrentende waarden, zoals Amerikaanse staatsobligaties, zijn er verschillende risico’s waarmee rekening gehouden moet worden.

Vastrentende waarden, zoals staatsobligaties, zijn gevoelig voor veranderingen in de rentetarieven. Wanneer de rente stijgt, daalt de waarde van bestaande obligaties met een lagere rente. Dit kan leiden tot potentiële verliezen voor de CBCS als zij deze obligaties zou moeten verkopen voordat ze vervallen.

Goud wordt vaak gezien als een ‘veilige haven’ in tijden van financiële crisis en kan relatief snel worden omgezet in contanten. Door een deel van het goud te vervangen door obligaties, kan de liquiditeit van de reserves enigszins worden beperkt, wat een probleem kan zijn in tijden van acute financiële stress.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De waarde van obligaties kan fluctueren door veranderingen op de financiële markten, veroorzaakt door factoren zoals economische ontwikkelingen, politieke onzekerheid en veranderingen in marktverwachtingen. Dit kan leiden tot waardeschommelingen van de beleggingen in de officiële reserves.

Aangezien Amerikaanse staatsobligaties genoteerd zijn in Amerikaanse dollars, is er een valutarisico verbonden aan wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de valuta waarin de CBCS haar reserves aanhoudt (de Antilliaanse gulden). Dit kan van invloed zijn op de waarde van de obligaties wanneer deze worden omgezet in de lokale valuta.

Deel dit artikel