Nieuws Curaçao

De Curaçaose ochtendkranten van maandag 22 april 2024

Antilliaans dagblad: Curaçao onvoldoende

Onvoldoende daadkracht en regie bij regering-Pisas volgens Van Huffelen

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de beperkte politieke daadkracht en het gebrek aan strakke regie van de regering-Pisas in Curaçao. 

Tijdens haar recente werkbezoek constateerde zij significante vertragingen in de uitvoeringsrapportages en een groot aantal onbenutte kansen voor samenwerking en ondersteuning door de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO).

Van Huffelen merkte op: “Curaçao kampt met grote, structurele problemen zoals een achterblijvende economische ontwikkeling, armoede en een zorgwekkende staat van het onderwijs. Het belang van ingrijpende hervormingen op deze terreinen kan niet onderschat worden.” Ze heeft haar zorgen gedeeld met minister-president Pisas, die om meer ondersteuning voor wetgevingscapaciteit vroeg en benadrukt dat intensievere samenwerking met Nederland essentieel is voor vooruitgang.

De staatssecretaris benadrukte verder de noodzaak van een betere politieke aansturing: “Een strakke regie en politieke daadkracht zijn noodzakelijk om de hervormingen integraal en in goede onderlinge samenhang uit te voeren.” Ze heeft aangegeven dat het verbeteren van de lokale uitvoeringscapaciteit en het maximaal benutten van de samenwerking met de TWO cruciaal zijn voor duurzame resultaten.

Tijdens gesprekken met alle drie de minister-presidenten van de Caribische landen werd ook de prioritering en het tempo van de noodzakelijke hervormingen besproken. Van Huffelen hoopt dat deze gesprekken zullen leiden tot een hernieuwde focus op zowel korte als langere termijn doelstellingen, die eind juni of begin juli bestuurlijk vastgesteld kunnen worden.

Vigilante: Dierenbescherming zet educatie over dierenwelzijn voort op 32 basisscholen

De Dierenbescherming zal doorgaan met het onderwijzen van dierenwelzijn op 32 geregistreerde basisscholen. Het doel is ook om de sterilisatie van straathonden voort te zetten.

Maria Luisa Garcia van de Dierenbescherming zegt dat zolang er fondsen beschikbaar zijn, zij door zullen gaan met sterilisatie en onderwijs. Wat het educatieve deel betreft, is de Dierenbescherming al twee jaar bezig met het onderwijzen van basisscholen. Dit jaar heeft de Dierenbescherming 32 basisscholen geregistreerd van groep 1 tot en met 8. 

Wat betreft de sterilisatie van het aantal straathonden, zal sterilisatie helpen om de situatie te verzachten. Er worden gesprekken gevoerd met het bureau voor toerisme om te kijken of er fondsen ontvangen kunnen worden. De situatie waarin burgers hun hond niet naar het asiel kunnen brengen is lastig, maar het asiel heeft ook een capaciteitslimiet, legt Maria uit. Echter, er zijn meer organisaties waar burgers terecht kunnen om hun dieren af te staan, anders moeten ze naar de dierenarts om het dier te laten inslapen.

Maria heeft eerder geïnformeerd dat het asiel niet zomaar honden liet inslapen. Dit vanwege klachten tegen het asiel. Het laten inslapen van honden is geen gemakkelijke taak voor de medewerkers van de Dierenbescherming. Eigenaren die hun hond afstaan, ondertekenen een “afstandsverklaring”, waarna het dier eigendom wordt van het asiel. 

Het asiel zal eerst de toestand van het dier beoordelen om te beslissen of het wordt ingeslapen of voor adoptie wordt aangeboden. 

Zoals bekend moet het asiel zijn deuren sluiten vanwege financiële problemen. Er zijn niet genoeg fondsen om de salarissen van medewerkers, voedsel en medicijnen voor de honden te dekken. Om deze reden legt Maria Luisa Garcia van de Dierenbescherming uit dat het realistisch is om te kijken wat haalbaar is.

Volgens het jaarverslag van 2022 heeft de Dierenbescherming 1250 dieren gesteriliseerd met fondsen van het CTB. De organisatie is grotendeels afhankelijk van andere inkomsten om de Dierenwelzijnswet uit te voeren.

Op 15 maart 2021 werd een contract gesloten met het CTB om straathonden te verzamelen, te voeden, te chippen, en te steriliseren of castreren. In juni 2022 werd de samenwerking met het CTB met nog een jaar verlengd en elke maand moest de Dierenbescherming rapporteren aan het CTB over de werkzaamheden met betrekking tot sterilisatie. 

Momenteel is de Dierenbescherming in overleg met het bureau voor toerisme om te kijken hoe ze dit jaar samen kunnen werken aan de sterilisatie van straatdieren.

Antilliaans Dagblad: Vizier op Venezuela

Venezuela in het vizier van Nederlandse inlichtingendiensten/ MIVD en AIVD volgen de politieke en militaire ontwikkelingen

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) houden gezamenlijk de politieke en militaire ontwikkelingen in Venezuela scherp in de gaten, vooral met het oog op mogelijke effecten voor het Koninkrijk der Nederlanden, en in het bijzonder voor Aruba, Bonaire en Curaçao. Dit is te lezen in hun gezamenlijke jaarverslag van 2023.

De aankomende presidentsverkiezingen op 28 juli, de dag waarop Hugo Chávez 70 jaar zou zijn geworden, worden nauwlettend gevolgd. 

De MIVD meldt dat de Venezolaanse marine, die dit jaar haar 200ste verjaardag vierde, een renovatie van haar vloot heeft ondergaan. Vooral cosmetische aanpassingen.

De overige onderdelen van de Venezolaanse krijgsmacht hebben echter minder grote ontwikkelingen doorgemaakt. “Ondanks dat er meer financiële middelen beschikbaar zijn gesteld dan in voorgaande jaren, kampt de krijgsmacht met personeelstekorten, gebrekkige opleiding en achterstallig onderhoud. Hierdoor blijft het gereedstellingsniveau laag”, aldus het jaarverslag.

Verder blijft Venezuela militaire samenwerking zoeken met landen als Iran, Rusland en China. Het regime heeft niet langer volledige controle over het hele grondgebied en luchtruim. Naast politie en leger zijn er diverse gewapende groeperingen actief met uiteenlopende loyaliteiten, zoals guerrillagroepen, paramilitairen en criminele bendes.

Vigilante: Minister Pisas heeft het eerste CO2-meetapparaat op twee scholen geïnstalleerd

Minister belast met de sectoren Landbouw, Milieu en Natuur, Gilmar Pisas, heeft vrijdagochtend officieel het pilotproject voor het beheer van luchtkwaliteit in lokale klaslokalen gelanceerd. 

De omgeving in een klas met airconditioning verschilt van die in de open lucht. 

Tegenwoordig zijn er zeer geavanceerde apparaten die precies de concentratie van stoffen zoals koolstofdioxide (CO2) in een gesloten ruimte met mensen kunnen meten. Dit is precies het doel van dit pilotproject.

We ademen zuurstof in en we ademen koolstofdioxide (CO2) uit. In de buitenlucht is dit geen probleem omdat onze atmosfeer en planten de CO2 absorberen. Maar in een gesloten ruimte kan een situatie ontstaan waarbij het niveau van koolstofdioxide te hoog oploopt. 

Dit is geen situatie die schadelijk is voor mensen of kinderen omdat het gaat om natuurlijke stoffen die uit ons lichaam komen. Het kan echter bepaalde effecten hebben, zoals dat mensen zich een beetje duizelig kunnen voelen en moeite hebben met concentreren tijdens de les. Deze CO2-niveaus worden niet gemakkelijk bereikt, maar het apparaat dat dit meet kan dit bevestigen.

Minister Pisas heeft in aanwezigheid van Selene Balentien en Patricia Maria van het Ministerie van Onderwijs, leraren, studenten van de Jozef Sifilis-school en de pers het eerste CO2-meetapparaat op school geïnstalleerd. 

Vervolgens ging hij door naar de Johan Van Walbeek-school waar ook een apparaat werd geïnstalleerd. Uit de resultaten zal blijken dat lokalen met airconditioning waar kinderen les krijgen een ventilatiemanagement moeten implementeren. In Nederland, waar schoollokalen altijd gesloten zijn vanwege de kou, is het sinds februari 2022 verplicht om een CO2-meter in elk lokaal te hebben.

Vigilante: 4300 huishoudens zonder water

De MFK-fractie wil overleggen met minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje en minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Ruthmilda Larmonie-Cijntje over de basisbehoefte aan water. Volgens de fractie hebben ongeveer 4300 gezinnen geen wateraansluiting. Om deze reden wil de fractie een openbare vergadering over dit onderwerp. Het betreft hier gezinnen die meestal een zeer laag maandelijks inkomen hebben.

“De MFK-fractie is zeer goed op de hoogte van de situatie, deels omdat zij maandelijks in de wijken zijn waar ze een goed overzicht hebben van het aantal gezinnen zonder wateraansluiting, maar ook een blik op de financiële situatie van elk gezin. Wat de MFK-fractie kan concluderen is dat deze situatie dringende aandacht van het parlement vereist.”

Volgens MFK heeft het parlement in de begroting van 2024 een verhoging goedgekeurd voor de subsidie die het ministerie van SOAW biedt voor onder andere de watervoorziening. In de praktijk verloopt het proces om deze subsidie te ontvangen echter traag, en bovendien zijn de aansluitingskosten die Aqualectra N.V. hanteert voor gesloten rekeningen te hoog. Dit maakt het voor de klant onmogelijk om te voldoen.

De MFK-fractie is van mening dat er een beleid moet worden geformuleerd op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelen “SDG’s” die rekening houdt met de sociale status maar ook met de gezondheid van de burger. “Om deze redenen vindt de MFK-fractie in het parlement het erg belangrijk om met ministers Ruisandro Cijntje en Ruthmilda Larmonie-Cecilia te overleggen om samen tot structurele oplossingen te komen voor de heraansluiting van water voor gezinswoningen.” De brief is ondertekend door Juniël Carolina, Gilbert Doran, Maria Nita, David Seferina, Eduard Braam, Ramón Yung en Fergino Brownbill.

Vigilante / Antilliaans Dagblad: Guiness World Record verbroken

Afgelopen zaterdag heeft Curaçao samen met Casha een wereldrecord gevestigd voor het spelen van domino onder water.

Het evenement vond plaats op Playa Kenepa Grandi, waar 138 verschillende duikers deelnamen. Er waren 35 verschillende tafels opgesteld, wat een record werd erkend door Guinness World Records, wiens vertegenwoordigers aanwezig waren om te verzekeren dat alles volgens de regels en eisen verliep.

Het vorige record voor het spelen van domino onder water betrof de deelname van 60 duikers, die 10 minuten lang onder water in een zwembad speelden.

Deze keer speelden de 138 duikers afgelopen zaterdag op Kenepa 23 minuten lang domino onder water.

De deelnemers waren leden van verschillende duikscholen op het eiland. Het evenement omvatte ook een groot dominofeest op het strand, waar vele dominospelers aanwezig waren, waaronder de meervoudig wereldkampioen Joaquin Martinez.

Extra: De asfaltproductieplant zal in september van start gaan in plaats van in mei

Global Oil, het bedrijf dat onder andere asfalt produceert voor de markt in Curaçao, heeft besloten bepaalde aanpassingen in hun planning te maken. Dit betekent dat de markt in Curaçao geen asfalt zal ontvangen tot september in plaats van eind mei. 

Dit werd begrepen uit een gesprek met de heer Patrick Newton, directeur van de Raffinaderij van Curaçao. EXTRA had deze informatie al, en het werd bevestigd door de heer Newton, die ook uitlegde dat het oorspronkelijke plan inderdaad was om eind mei 2024 te beginnen. 

In feite was het oorspronkelijke plan om inspecties en noodzakelijke reparaties aan de eenheden uit te voeren en vervolgens de plant op te starten. Na anderhalf jaar zou de plant stopgezet worden voor een volledige revisie (turnaround).

Maar nadat Global Oil samen met CRU (Curaçao Refinery Utility) verdere inspecties had uitgevoerd, voornamelijk aan de ovens, werd besloten om niet anderhalf jaar te wachten op de genoemde revisie, maar om deze nu direct uit te voeren. Volgens de heer Newton zal dit een veiligere opstart garanderen en betekent dit ook dat de asfaltproductie zonder onderbrekingen kan doorgaan voor vier jaar zonder dat de eenheden na anderhalf jaar gestopt hoeven te worden voor revisie.

Een veilige opstart is erg belangrijk voor RdK/CRU, aldus de directeur, vooral gezien het feit dat deze eenheden al meer dan vijf jaar buiten werking zijn. Bovendien betekent het revisiewerk aan de plant dat er meer werk beschikbaar komt voor aannemers en meer initiële investeringen van de kant van Global Oil. Dus al deze redenen zijn waarom er gekozen is voor een latere start dan oorspronkelijk gepland.

Zoals aan het begin van 2024, was de CEO van Global, de heer Harry Sargeant, in Curaçao en maakte hij bekend dat de plannen van het bedrijf voor Curaçao ongewijzigd blijven. Het doel is om ruwe olie te verwerken die uit Venezuela komt als onderdeel van de bekende “crude for debt” overeenkomst, zodat dit land een schuld van $427 miljoen die het heeft met Curaçao kan afbetalen.

Als onderdeel van de derivaten die zullen worden geproduceerd en verkocht op de internationale markt, zal Curaçao asfalt ontvangen tegen een zeer lage prijs. Bij die gelegenheid kondigde de heer Sargeant aan dat de opstart in mei zou plaatsvinden, maar met deze wijziging in de plannen is er garantie dat Curaçao voor een relatief lange periode asfalt zal hebben zonder onderbrekingen.

Deel dit artikel