Nieuws Curaçao

De Curaçaose ochtendkranten van vrijdag 8 maart 2024

Extra: Marnix College en Albert Schweitzerschool eerste ‘Language Friendly scholen’ op Curaçao

Het Marnix College (VSBO) en de Dr. Albert Schweitzerschool (FO) van VPCO zijn de eerste scholen op Curaçao die zich ‘Language Friendly School’ mogen noemen. Een school met een taalvriendelijke omgeving betekent dat, naast Nederlands als instructietaal, de school openstaat voor andere talen van de leerlingen.

Het predicaat ‘Language Friendly School’ wordt uitgereikt door het Language Friendly School-netwerk, een initiatief van de Rutu Foundation uit Nederland. Deze stichting zet zich in voor de rechten van meertalige kinderen in het onderwijs. 

Scholen die deel uitmaken van dit netwerk verbinden zich ertoe om een actieplan te ontwikkelen en uit te voeren dat alle talen en culturen binnen de schoolgemeenschap respecteert en viert. 

Deelname aan het netwerk biedt scholen de kans om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en toegang te krijgen tot middelen en ondersteuning bij het implementeren van taalvriendelijk beleid.

Om erkend te worden als een ‘Language Friendly School’, moet een school zich aanmelden bij het netwerk en voldoen aan een reeks criteria die de inzet voor taaldiversiteit en inclusie aantonen.

Op het Marnix College, zowel in Rio Canario als Cas Cora, en op de Dr. Albert Schweitzerschool is Papiaments de meest gebruikte moedertaal. Echter, de scholen merken op dat er veel andere talen gesproken worden, zoals Engels, Spaans, Arabisch en Mandarijn.

Door een presentatie aan de organisatie van Language Friendly School, benadrukten de scholen hun inzet voor meertaligheid. De organisatie erkent de inspanningen voor het omarmen van meerdere talen onder studenten en docenten. Dit beleid in taalgebruik binnen de scholen, waarbij taal als verbindende factor wordt gezien, is gebaseerd op onderzoek dat aantoont dat het gebruik van meerdere talen in de klas bijdraagt aan betere leerprestaties.

Als taalvriendelijke scholen stimuleren zij het gebruik van meerdere talen en adviseren zij ouders om in hun moedertaal met hun kinderen te spreken. Ze treden op tegen uitsluiting en pestgedrag vanwege het spreken van een andere taal of dialect.

Het Marnix College en de Dr. Albert Schweitzerschool zijn trots de eerste Language Friendly Schools op Curaçao te zijn. Ook op Saba en in Suriname zijn scholen die dit beleid voeren. In Europa, Amerika en zelfs China zijn scholen aangesloten bij dit initiatief.

Vigilante: 25.000 Patiënten Ontvangen Geen Zorg van HAP

Ongeveer 25.000 patiënten vallen buiten de boot bij huisartsen die niet zijn aangesloten bij de Huisartsenpost (HAP) en moeten betalen voor zorgdiensten.

Parlementarier Elvin Gerard deelt mee dat hij op 8 maart in de middag een vergadering heeft met de huisartsen die niet bij HAP geregistreerd staan. Hij legt uit dat er tussen de 7 en 9 huisartsen zijn die momenteel geen deel uitmaken van de diensten die door HAP aan patiënten worden verleend. 

Dit betekent dat sommige patiënten 125 gulden moeten betalen voor een consultatie of zelfs 250 gulden voor huisbezoeken. Gerard wil met deze artsen bespreken wat er aan de hand is, aangezien dit leidt tot uitsluiting van zorg.

De parlementariër heeft een brief gestuurd naar minister Silvania om te vragen naar de situatie van de mensen wiens huisarts niet bij HAP is aangesloten. Volgens Gerard moet minister Silvania duidelijk maken wat precies onder de dekking van HAP valt en wat je moet doen als je huisarts daar niet onder valt.

Gerard wijst erop dat vooral gepensioneerden plotseling met dit probleem worden geconfronteerd en zich tot hem hebben gewend. “HAP valt niet onder de overheid en zij hebben hun eigen systeem voor patiëntenzorg”, legt Gerard uit. Hij benadrukt dat de betreffende artsen moeten uitleggen dat ze patiënten blijven zien om te voorkomen dat deze in de situatie terechtkomen waarin ze 125 gulden moeten betalen. Voor de patiënten wordt dit een financiële last.

Zoals eerder besproken in het parlement, leven gepensioneerden vaak onder de armoedegrens en beschikken niet over de financiële middelen om hoge kosten te dragen. 

Aangezien zorg essentieel is, moet deze situatie serieus worden genomen, vooral omdat het de gezondheid van gepensioneerden betreft. Daarom zal Elvin Gerard de vergadering met de huisartsen bijwonen om de situatie van de 25.000 patiënten die moeten betalen voor HAP-diensten beter te begrijpen.

Antilliaans Dagblad: Flow verhoogt prijzen

Zowel particuliere als zakelijke klanten van het telecombedrijf Flow gaan gemiddeld vier en een half procent meer betalen. Deze verhoging is volgens Flow noodzakelijk om de hogere kosten door te berekenen als gevolg van inflatie. 

Voor particuliere klanten geldt deze verhoging voor zowel mobiel en vast internet als voor televisie. Zakelijke klanten betalen alleen meer voor mobiel internet. Deze prijsverhoging, die ook vorig jaar met hetzelfde percentage is doorgevoerd, gaat in per 1 april en is niet van toepassing op telefonie. 

Klanten zijn over deze wijziging geïnformeerd via onder andere een aankondiging op de maandelijkse rekening en sms-berichten. Ook op de website van Flow wordt de prijsverhoging aangekondigd.

Als reden voor deze verhoging noemt Flow de inflatie, “niet alleen die op Curaçao, maar ook de inflatie wereldwijd,” aldus Bart Hofker, vicepresident Dutch Caribbean van Cable & Wireless Communications (Flow), in een gesprek met het Antilliaans Dagblad. 

Hij legt uit dat de wereldwijde inflatie in 2023 meer dan zes procent was. Dit percentage is relevant omdat Flow volgens Hofker niet alleen kosten maakt op Curaçao, maar ook in het buitenland. Dit omvat bijvoorbeeld kosten die gerelateerd zijn aan de inkoop van smartphones en investeringen in IT-systemen en infrastructuur.

De Flow-topman benadrukt dat hij deze hogere ‘costs of doing business’ niet graag aan klanten doorberekent. Maar mede omdat het telecombedrijf dit voor het jaar 2023 jarenlang niet heeft gedaan, is vorig jaar het punt bereikt waarop dit niet meer voorkomen kon worden. 

Als tegemoetkoming krijgen klanten met een bundel voor mobiel internet vanaf 1 april extra data. Hoeveel data zij precies extra krijgen, hangt af van het soort abonnement, maar het kan oplopen tot twee gigabyte. Klanten die vast internet bij Flow afnemen, krijgen binnenkort een hogere internetsnelheid.

Op de vraag hoeveel particuliere en zakelijke klanten Flow op Curaçao heeft, en dus hoeveel personen en bedrijven door deze prijsverhoging geraakt worden, wilde Hofker niet ingaan omdat dit concurrentiegevoelige informatie betreft.

Extra: Remko Bicentini in de technische staf van het Surinaamse elftal

De voetbalfederatie van Suriname hield gisteren een persconferentie waarin ze officieel Stanley Menzo voorstelden als de volgende coach van het Surinaamse elftal. Ook werd Brian Tevreden benoemd tot General Manager en werd de voorselectielijst gepresenteerd.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook een nieuw gezicht in de technische staf van Stanley Menzo geïntroduceerd.

Het gaat hier om Remko Bicentini. De voormalige coach van het Curaçaose elftal zal deel uitmaken van de staf van Suriname voor de aanstaande WK-kwalificatiewedstrijden.

Bicentini brengt veel ervaring naar het Surinaamse elftal. De 56-jarige coach werd kampioen van de laatste editie van de Caribbean Cup en slaagde er ook in om Curaçao voor twee opeenvolgende edities van de Gold Cup te kwalificeren.

Bicentini maakte ook deel uit van de technische staf van het Canadese elftal, voordat hij terugkeerde als coach van het Curaçaose elftal.

Deel dit artikel