Politiek

‘Dikke voldoende’ voor Giselle

Mc William doet het naar de mening van de meeste respondenten beter dan verwacht.

Willemstad- Minister van Economische Zaken, Giselle Mc William (MAN) scoort een dikke voldoende in een opinieonderzoek dat is uitgevoerd door bureau Linkels & Partners, in samenwerking met onder meer Curaçao.nu. Wat men name opvalt is dat de minister het in de ogen van respondenten veel beter doet, dan vooraf verwacht.

71% van de respondenten geeft aan dat Mc William haar rol tot nog toe goed tot zeer goed heeft vervuld. 17% denkt hier neutraal over (noch goed, noch slecht) en maar 11 procent vindt dat het minister het slecht of zeer slecht doet.

Fig. 1: Het overgrote deel van de respondenten oordeelt positief over de performance van Mc William. Illustratie: Linkels & Partners.

De online enquête werd in totaal 1128 keer ingevuld in een periode van 48 uur. Het gaat hierbij om 543 mannen en 527 vrouwen; 58 respondenten gaven het geslacht niet aan.

Bij een vervolgvraag geeft 65,8% van de respondenten aan dat Mc. William het beter doet dan vooraf verwacht, voor 25,8% van de respondenten doet zij het ongeveer even goed als verwacht, terwijl zij het voor 8,4% van de respondenten minder goed doet dan vooraf verwacht.

Rapportcijfer

Gevraagd naar een ‘rapportcijfer’, scoort de MAN-minister gemiddeld een 6,7. De gemiddelde score wordt negatief beïnvloed door enkele respondenten die haar een relatief laag cijfer geven. De meeste respondenten beoordeelden haar evenwel met een 7,5.

Maar liefst 507 respondenten namen de moeite om hun beoordeling van de minister nader toe te lichten. In positieve zin werd het vaakst gewezen op haar zelfverzekerde uitstraling, het feit dat zij duidelijk uitlegt en in algemene zin haar kennis van de materie.

Deel dit artikel