Nieuws Curaçao

Hoge Raad handhaaft vonnis tegen kippenboerderij Moderno: bewoners winnen jarenlange strijd

Foto Extra

WILLEMSTAD – Na een langdurige juridische strijd kunnen de bewoners van Sunset Heights en Sun Valley opgelucht ademhalen. De Hoge Raad heeft het vonnis tegen de kippenboerderij J&M Egg’s Farm Moderno N.V. (Moderno) bevestigd, waarmee de bewoners in hun recht worden gesteld.

De zaak, die zich al jaren voortsleept, draait om de overlast veroorzaakt door de kippenboerderij, met name de ondraaglijke stank en de overvloed aan muggen. Ondanks meerdere aanmaningen en gelegenheid tot aanpassing, voldeed Moderno niet aan de gestelde milieueisen.

Na een lange evaluatie door de betrokken instanties werd vastgesteld dat de oorzaak van de ondraaglijke stankoverlast voor de bewoners was dat het bedrijf kippenmest, kippenkadavers en gebroken eieren op het terrein dumpte om dit later over het terrein te verspreiden. Deze manier van afvalverwijdering brengt een immense stank met zich mee, die gepaard gaat met veel muggen, waardoor het voor bewoners onmogelijk is om met open deuren en ramen te leven of in hun tuin te zitten en te eten.

De Advocaat-Generaal had al geconcludeerd dat de argumenten van Moderno geen stand hielden. Dit standpunt is nu bekrachtigd door de Hoge Raad. Als gevolg hiervan moet Moderno zich aan strikte regels houden om milieuoverlast te voorkomen, met een dreiging van forse boetes bij niet-naleving.

Moderno moet de regels volgen, op straffe van een boete van 10.000 gulden voor elke keer dat ze zich niet houden aan wat is vastgesteld, tot een maximum van 1 miljoen gulden.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel