Curaçao

MAN stelt Statenvragen detentieomstandigheden Venezolanen

Yves Schoop van regeringspartij MAN wil tekst en uitleg van minister Quincy Girigorie van Justitie over de behandeling van Venezolanen in de SDKK-gevangenis en -barakken. Volgens Schoop laat die veel te wensen over.

Hij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld in de Staten.

Zo wil Schoop weten of Girgorie zich realiseert dat een deel van de Venezolanen die een beroep doen op artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens vastzitten onder hert regiem van de strafgevangenis. Zo zitten drie vrouwen vast in het vrouwengedeelte terwijl zij geen misdaad hebben gepleegd, noch daarvoor veroordeeld zijn.

Ook wil het parlementslid weten waarom zes Venezolanen in de barakken en een in de strafgevangenis daar al langer dan 240 dagen zitten.

Schoop vraagt aan de minister of er wordt samengewerkt tijdens het onderzoek in het kader van de artik 3 procedure met andere veiligheidsdiensten, zoals bijvoorbeeld Interpol.

Nederlands

Voorts wil Schoop weten waarom onderschepte en aangehouden Venezolanen Nederlandstalige beschikkingen en informatie op schrift krijgen en niet in het Spaans.

Ook wil de parlementariër van de MAN weten hoe de overheid het contact faciliteren van gedetineerde Venezolanen met hun familie, advocaten en behulpzame NGO’s.

Schoop is geïnteresseerd welk beleid de regering gaat hanteren voor vluchtelingen en migrerende Venezolanen in 2020 in het licht van de oproep van internationale organisaties en instellingen, zoals de Europese Unie, en vluchtelingenorganisaties verbonden aan de VN tijdens de International Solidary Conference in Brussel in oktober 2019.

Nieuwe detentielocaties

In het kader van de soms overvolle barakken wil Schoop weten of het ministerie van Justitie op dit moment aan het zoeken is naar nieuwe locaties buiten de SDKK, zoals leegstaande scholen of overheidsgebouwen om die in te richten voor vluchtelingenopvang.

Ook wil Schoop garanties van de minister dat ouders en minderjarige kinderen gescheiden worden door en afzonderlijk uitgezet.

In meer algemene zin wil Schoop cijfers hebben van concrete aanvragen van werk- en verblijfsvergunning die in 2018 en 2019 zijn aangevraagd en uitgegeven aan Venezolanen.

Tenslotte wil het parlementslid weten of Venezolanen zo murf gemaakt worden dat zelfs als ze om bescherming vragen er uiteindelijk voor kiezen om met alles risico’s terug te gaan naar Venezuela.

Deel dit artikel