Geen categorie

Merryweather, Aruba’s eerste gevolmachtigde minister overleden

John William Merryweather is dinsdagochtend op Aruba overleden. Hij was de eerste gevolmachtigde minister van Aruba in Den Haag en de eerste vertegenwoordiger van Aruba in de Rijksministerraad van het Koninkrijk der Nederlanden.

Leven

Merryweather, zoon van een Britse vader en een Arubaanse moeder, bezocht de middelbare school in Jamaica en Verenigd Koninkrijk. Hij studeerde aan de Loughborough-universiteit in het Engeland en vervolgens in de de Verenigde Staten, waar hij zich bekwaamde in landschaparchitectuur.

Zijn loopbaan ving aan in 1952 met een functie in de oliesector. Van 1961 tot 1975 was hij hoofd plantsoenendienst bij de dienst openbare werken op Aruba en Curaçao. In 1974 ging hij als coördinator speciale projecten voor het bestuurscollege Aruba werken. Van 1978 tot 1984 werd hij op het Arubaans toeristenbureau in Aruba geplaatst als staffunctionaris. Hierna trad hij in dienst van de landsregering en was werkzaam op het Antillenhuis te Den Haag.

In 1983 sloot hij zich aan bij de Partido Patriotico Arubano (PPA) en fungeerde als secretaris-generaal van de partij van 1983 tot 1984. Na de eilandsraadverkiezingen werd hij lid van de Eilandsraad voor de PPA, maar nam op 14 mei 1984 ontslag. Met ingang van haar autonome status op 1 januari 1986 kreeg Aruba een eigen vertegenwoordiging in Den Haag, los van het Antillenhuis.

Bij de formatie van het eerste kabinet Henny Eman werd Merryweather, namens de PPA, voorgedragen voor de post van gevolmachtigde minister. Op 13 januari 1986 legde Merryweather de eed af in handen van Gouverneur Felipe Tromp. Hij kreeg als voornaamste opdracht een kabinet voor zijn ambt in te richten en het autonome land Aruba in Nederland op de kaart te zetten. Toen in januari 1987 het vertrouwen werd opgezegd in de PPA-minister, Benny Nisbet, kon Merryweather desondanks aanblijven met steun van de AVP.

Na de beëindiging van zijn ambtstermijn op 11 februari 1989 werd Merryweather benoemd tot hoofd van het Arubaans verkeersbureau in Europa, met kantoor in het Arubahuis. Bij de verkiezingen 1989 sloot hij zich aan bij de nieuwe partij PPN als lijstduwer. Merryweather keerde enkele jaren later terug naar Aruba.

Wetenswaardigheden

Merryweather heeft in de jaren 60 tot 80 van de twintigste eeuw vele bestuursfuncties vervuld in de Arubaanse sportwereld. Jaarlijks op Koningsdag wordt de “Merryweatherbeker” uitgereikt aan de winnaar van het Arubaanse jeugdvoetbaltoernooi.

Deel dit artikel