Politiek

MFK vraagt Statenvergadering aan over probleem met stemkaarten

WILLEMSTAD – Met de verkiezingen van 2025 in het vooruitzicht, heeft de MFK-fractie een Statenvergadering aangevraagd om te bespreken hoe het aantal stemgerechtigden dat geen stemkaart ontvangt, kan worden verminderd. De fractie wijst op de laatste verkiezingen waarbij verschillende burgers hun stembiljet niet thuis hebben ontvangen.

Statenleden hebben hierover een brief geschreven aan de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP). “Het betreft vaak burgers van wie de adressen zijn gewijzigd, waarbij straatnamen zijn toegevoegd in verschillende wijken en adressen zijn verwijderd die voorheen werden geregistreerd als ‘Kavel, Naast, Nabij, z/n of Wijk met nummer’,” aldus MFK. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

“De realiteit is dat er de afgelopen drie jaar geen nieuwe straatnamen aan wijken zijn toegewezen, noch zijn er wijzigingen geweest in de straatnamen. Desondanks zijn er burgers die hun adreswijziging niet kunnen doorvoeren in het bevolkingsregister. 

Er zijn ook gevallen van illegale bouw, waardoor de eigenaar zich niet officieel kan registreren in het bevolkingsregister, omdat er geen officieel adres is dat door het bevolkingsregister wordt geaccepteerd. Daarnaast zijn er huurders die zich niet op een adres kunnen inschrijven omdat dit adres niet wordt geaccepteerd, of omdat de eigenaar in het buitenland woont.”

De fractie van MFK benadrukt dat zowel de minister van BPD als de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (WRP) betrokken zijn bij dit onderwerp. Daarom willen de aanvragers niet alleen Martina, maar ook Charles Cooper (MFK) uitnodigen om te bespreken hoe dit probleem wordt aangepakt.

Met de vergadering hoopt de MFK-fractie concrete stappen te zetten om ervoor te zorgen dat alle stemgerechtigden tijdig hun stemkaart ontvangen en zonder problemen hun stem kunnen uitbrengen. Dit is volgens hen cruciaal voor het waarborgen van een eerlijk en toegankelijk verkiezingsproces. Verdere details en de datum van de vergadering worden binnenkort bekend gemaakt.

Deel dit artikel