Adoptiedier

My buddy is a dog

Informatief artikel

My buddy is a dog

My Buddy is a Dog is een uniek sociaal project dat door documentairemaakster Renée Gielen in samenwerking met het Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn, de Ronald McDonald House Charities Curaçao Foundation, Prinses Wilhelmina Fonds, stichting Dierenbescherming Curaçao en de stichting HADOC werd ontwikkeld.

In oktober vorig jaar werd hier tevens een samenwerking met de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao aan toegevoegd. Eind maart mocht de Minister van Justitie Quincy Girigorie het eerste certificaat uitreiken aan één van de jongeren die het project succesvol heeft afgerond.

“Ik ben gaan zoeken naar de zin van het samenbrengen van honden met bepaalde groepen uit de samenleving. Wereldwijd gebeurt dat al, en is het inmiddels – na diverse studies – erkend als een sterk therapeutisch middel”, aldus Renée. My buddy is a dog

“Voor wat betreft de kinderen in sociaal zwakke wijken en de alleenstaande en/of eenzame ouderen heb ik mij gemeld bij het Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn en ik vond daar gretig gehoor.”

Stichting Dierenbescherming Curaçao en de Stichting HADOC stelden honden ter beschikking, die vervolgens door ons werden getest zijn op hun geschiktheid voor dit project. Ook de Ronald McDonald House Charities Curaçao Foundation en het Prinses Wilhelmina Fonds verleende direct alle medewerking. In de US, Canada, Guatemala en Australië zijn er reeds 35 Ronald McDonald Huizen met een ‘house dog’. My buddy is a dog

Wereldwijd erkent men inmiddels de therapeutische waarde van de interactie tussen mens en hond en voor kinderen in achterstandswijken is er ook een educatief en preventief doel. Kinderen die van jongs af aan leren om respectvol met dieren om te gaan zullen meestentijds later ook respectvol zijn jegens mensen.

Voor meer informatie, hulp of donaties kun je terecht op de website: mybuddyisadog.org of via de Facebook Pagina: www.facebook.com/mybuddyisadog My buddy is a dog

Deel dit artikel