Nieuws Curaçao

Nieuwe informatiefolder voor studenten Caribische eilanden

DEN HAAG – Het Nederlandse ministerie van Onderwijs heeft een informatiefolder uitgegeven voor studenten op de Caribische eilanden over studeren in het mbo of hoger onderwijs in Nederland.

De informatie is bedoeld voor eindexamenleerlingen en studenten in Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten die een opleiding willen volgen in Nederland op mbo, hogeschool of universiteit. De informatie gaat over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering.  

De Nederlandse hogescholen en universiteiten moeten bij de selectie rekening houden met de belangen van studiekiezers uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden op afstand aan de selectieprocedures deel te nemen. 

Aanmelden

Studenten die al weten wat ze willen studeren moeten zich aanmelden via studielink.nl. Daarvoor is een DigiD nodig, een digitaal identiteitsbewijs. In Europees Nederland kan iedereen dat regelen via www.digid.nl.

Studenten van de eilanden hebben geen BSN-burgerservicenummer en moeten op studielink voor de optie ‘Studielinkaccount aanmaken zonder DigiD’ kiezen.

De vooropleiding kan handmatig worden toegevoegd door aan te geven of het diploma al behaald is of wordt en in welk land. Alle Caribische koninkrijksdelen zijn in de landenlijst apart te vinden.

Voor opleidingen met selectie, een zogenaamde numerus fixus, moet de student uiterlijk op 15 januari 2023 zijn aangemeld. De uiterste aanmelddata voor de overige opleidingen met selectie (bijvoorbeeld de kunstopleidingen) vind je op de website van de hogeschool of universiteit. Let daarbij goed op: de uiterste aanmelddatum voor deze opleidingen is soms ook al 15 januari. Voor de overige opleidingen kun je je uiterlijk op 1 mei 2023, vóór 19.00 uur Caribische tijd, aanmelden.

Hulp

Caribische studenten kunnen in Nederland bij de start van hun opleiding tegen problemen aanlopen. Dit zijn soms knelpunten zoals het aanvragen van een Burgerservicenummer of zorgverzekering, soms is het de taal en cultuur. Ook het vinden van woonruimte kan lastig zijn.

De landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland werken samen om de overstap soepeler te laten verlopen. In alle vier de landen wordt daarom hulp of begeleiding bij de overstap naar Nederland aangeboden, bijvoorbeeld door de overheid en/of door particuliere organisaties. Soms moet je hiervoor betalen, soms is het gratis. 

Deel dit artikel