Politie en Justitie

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Justitie en Airport

WILLEMSTAD – Justitie heeft met Curaçao Airport Partners (CAP) een nieuw samenwerkingsprotocol ondertekend. Dit protocol betreft de arbeidssamenwerking tussen de Brandweer Curaçao, de luchthavenbrandweer en het Korps Politie Curaçao. De samenwerking tussen deze drie entiteiten moet leiden tot hoogwaardige en efficiënte brandweerdiensten en verhoogde veiligheid op Curaçao.

De samenwerking omvat onder meer wederzijdse assistentie, kennisdeling, opleiding en training, gezamenlijke oefeningen en richtlijnen voor de aanschaf van materialen. 

De uitvoering van de samenwerking wordt structureel aangepast aan de voortgang van deze overeenkomst. Details over wederzijdse assistentie, werkgebieden, meldingsprocedures, contactpersonen en de voorbereiding van beschikbare dienstfunctionarissen worden vastgelegd in een gedetailleerde overeenkomst tussen de Brandweercommandant, de Chef van het Korps Politie Curaçao en een gekwalificeerd functionaris van CAP.

Het protocol biedt ook mogelijkheden voor gezamenlijke trainingen tussen de brandweercollega’s onderling, maar ook tussen leden van de KPC en Curaçao Airport Police. CAP en het Ministerie van Justitie hebben ook afgesproken om faciliteiten zoals kantoren, klaslokalen en technische faciliteiten beschikbaar te stellen voor trainingen van de brandweer. Dit omvat zowel individuele als multidisciplinaire oefeningen op gespecificeerde data op de luchthaven en andere locaties.

Verder biedt het protocol ruimte voor uitwisseling van personeel, materialen en apparatuur tussen de Brandweer Curaçao, Brandweer Hato en het Korps Politie Curaçao, en biedt het mogelijkheden voor evaluatie en het bereiken van grote gezamenlijke teams.

Deel dit artikel