Curaçao

Premier Rhuggenaath bij burgemeester Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb toont zich een waar gastheer door de das van premier Rhuggenaath te plooien I Foto Paco Nuñez

Burgemeester Aboutaleb toont zich een waar gastheer door de das van premier Rhuggenaath te plooien I Foto Paco Nuñez

Door René Zwart©

Rotterdam – Minister-president Eugene Rhuggenaath heeft tijdens zijn werkbezoek aan Nederland een ontmoeting gehad met burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. Zij stelden met tevredenheid vast dat hun ontmoeting van precies een jaar geleden een concreet vervolg heeft gekregen: een partnerschap van het Havenbedrijf Rotterdam met Curaçao Ports Authority.

Rhuggenaath en Aboutaleb zien nog veel meer mogelijkheden tot samenwerking, onder meer op het gebied van stads- en gebiedsontwikkeling en veiligheid. Zij praten daarover door tijdens het tegenbezoek dat de Rotterdamse burgemeester volgend jaar aan Willemstad brengt. Hieronder een interview met president-directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam over de samenwerking Curaçao:

Havenbedrijf Rotterdam ziet Curaçao wel zitten

 

Door René Zwart

Rotterdam – Het Havenbedrijf Rotterdam en Curaçao Ports Authority (CPA) zijn met elkaar in gesprek over een vergaande vorm van samenwerking die haar beslag moet krijgen in een participatie, reden waarom ook de regering in Willemstad als aandeelhoudster van CPA nauw bij de onderhandelingen betrokken is.

,,Eind 2016 heeft CPA contact met ons opgenomen”, begint president-directeur Allard Castelein van Port of Rotterdam zijn verhaal over het hoe en waarom. ,,Vrij snel daarna zijn er meerdere interacties geweest, eerst met de mensen van CPA en daarna ook met premier Rhuggenaath en minister Martina. De vraag was of wij geïnteresseerd zijn om vanuit onze ervaring ondersteuning te verlenen bij de verdere ontwikkeling van de haven van Curaçao. In de loop der tijd is dat breder getrokken, want er komen nogal wat uitdagingen op CPA en Curaçao af op gebieden waarmee wij eerder al ervaring hebben opgedaan. Dan moet je denken aan de energietransitie, maar ook aan het slim inzetten van digitalisering bij bijvoorbeeld de afhandeling van goederen.”

Verbondenheid

Dat de havens van Rotterdam en Curaçao – de eerste verwerkt jaarlijks 467 miljoen ton goederen, de tweede 0,8 miljoen – onvergelijkbare grootheden zijn is voor Castelein geen reden zijn neus op te halen voor samenwerking. ,,Curaçao maakt deel uit van het Koninkrijk. Die verbondenheid is voor ons relevant. En wij weten uit eigen ervaring hoe groot en complex de uitdagingen zijn en dat het dus voor een wat kleinere organisatie helemaal lastig is om op het juiste moment de juiste stappen te zetten. Waarom zouden wij dan niet onze kennis, kunde en ervaring elders in het Koninkrijk delen? Ik wil niet suggereren dat wij alle kennis in huis hebben, maar met vraagstukken zoals de transitie van fossiele industrie naar schoon en duurzaam hebben wij veel ervaring. Wij willen daarom graag samenwerken aan een oplossing die voor Curaçao het beste is.”

Het eiland is geen onbekend terrein voor Castelein. ,,Tijdens mijn opleiding tot arts heb ik begin jaren ’80 mijn coschap gelopen in het Sehos. Sindsdien kom ik er vaak; met plezier.” Daardoor is hij goed op de hoogte van een van de uitdagingen: de raffinaderij waarvoor een strategisch partner wordt gezocht. ,,Ik zie de economische betekenis en het belang van de werkgelegenheid. Je moet niet krampachtig vasthouden aan het oude, maar ook niet denken dat je vernieuwt door het licht uit te doen en ergens anders iets nieuws te beginnen. De kunst is hoe je het bestaande kunt vernieuwen met behoud van werkgelegenheid. Dat is een proces waarvoor je de tijd moet nemen. Ik spreek er met enige regelmaat met de premier over.”

Perspectieven

Het opereren in verre markten is voor het Rotterdamse havenbedrijf niet nieuw. ,,Wij hebben een internationale divisie. Wij werken op verschillende manieren samen met havens in onder meer Indonesië, Brazilië en Oman; als adviseur, leverancier, havenmanager en investeerder. We zijn gewend te acteren in andere regio’s en om te gaan met andere culturen en andere dimensies in grootte en complexiteit. Ik zie daarin een toegevoegde waarde voor onze eigen organisatie en mensen. Het is van belang dat wij ons internationaal manifesteren; dat we leren van de problematiek elders en op de hoogte zijn van wat zich in de wereld afspeelt. Die overweging geldt ook voor onze interesse voor Curaçao.”

Castelein is positief over de toekomst van de Curaçaose haven als logistiek centrum in de regio. ,,Het is economisch niet rendabel als elk eiland in de Cariben een eigen infrastructuur ontwikkelt. Voor een heel aantal goederenstromen is het logisch als Curaçao zich als hub positioneert, bijvoorbeeld voor LNG. De geografische ligging is goed en er is handelsgeest op het eiland. Ik wil niet zeggen dat het een tweede Singapore kan worden, het zal altijd kleinschaliger blijven, maar ik zie wel degelijk perspectieven. De ontwikkelingen die we samen met CPA en de regering in gang willen zetten zullen onder meer door de inzet van moderne apparatuur en slimme systemen leiden tot meer efficiency en dus lagere kosten. Daarvan profiteren niet alleen bedrijven die gebruikmaken van de haven, maar de gehele economie.”

Lange termijn

De betrokkenheid van een gerenommeerde partij als Port of Rotterdam zal naar verwacht een positief effect hebben op de bedrijvigheid. ,,Wij zien dat andere havengerelateerde ondernemingen geïnteresseerd raken in een haven zodra wij er actief zijn. Ze weten dat wij zorgen voor efficiency, veiligheid en een goed niveau van serviceverlening. Ik denk dat het op Curaçao ook zo zal gaan. Wij zullen zeker lijntjes uitzetten naar bedrijven in het Rotterdamse havengebied waarvan wij denken dat die interesse kunnen hebben voor de ontwikkelingen die op Curaçao gaan plaatsvinden.”

Het Rotterdamse havenbedrijf kiest bewust voor een aandeelhouderschap. ,,Wij willen geen samenwerking voor een, twee of vijf jaar, maar zien het als een lange termijntraject. Daarom willen wij onze betrokkenheid graag bevestigen en bestendigen door medeaandeelhouder te worden. Het gaat om een minderheidsaandeel. Ik denk dat het terecht is dat de regering een significant meerderheidsbelang wil houden. We zijn in gesprek hoe we hier concrete invulling aan geven.”

Investeren

Castelein noemt het vanzelfsprekend als medeaandeelhouder mee te investeren, maar wil niet vooruitlopen op zaken als hem wordt gevraagd wat daarbij prioriteit zou moeten krijgen. ,,Die vraag komt te vroeg,. Het is niet aan een beoogd kleine minderheidsaandeelhouder om te bepalen waar de prioriteiten liggen. Wij denken en praten graag mee vanuit onze expertise, maar pretenderen niet de zaak even te gaan aansturen. Wij willen het echt samen doen en op een manier die goed is voor Curaçao.”

 

Deel dit artikel