Nieuws Curaçao

Raad van Advies Curaçao bezorgd om bevolkingsafname en armoede 

WILLEMSTAD – De Raad van Advies op Curaçao uit ernstige zorgen over de dalende welvaart op Curaçao. In hun advies over de begroting voor 2024 wordt geconstateerd dat de bevolking van Curaçao tussen 2018 en 2021 met 10.000 mensen is afgenomen vanwege de achteruitgang in welvaart.

De Raad adviseert de regering om in overleg te treden met sociale partners om maatregelen te nemen tegen de groeiende armoede en de levenskwaliteit te verbeteren.

De Raad is van mening dat factoren zoals werkloosheid, koopkracht, economische groei, onderwijskwaliteit en infrastructuur bijdragen aan de afname van de welvaart op het eiland. 

Dit leidt tot een negatieve spiraal waarin families terechtkomen, wat gevolgen heeft voor onderwijs en uiteindelijk ook voor de aantrekkelijkheid voor buitenlandse investeringen.

ENNIA

Een groot risico dat volgens de Raad onvoldoende aandacht krijgt in de begroting van 2024, is de situatie rondom verzekeringsmaatschappij ENNIA. De Raad vindt dat de regering hier meer duidelijkheid over moet geven en in de toekomst plannen moet maken om vergelijkbare situaties te voorkomen. Ook het toezicht van de Centrale Bank op financiële instellingen moet worden versterkt.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Ondanks dat de begroting van 2024 van betere kwaliteit is dan die van voorgaande jaren, zijn er nog steeds punten die aandacht behoeven. Zo mist er volgens de Raad concrete informatie over de doelen en intenties van de regering. Bovendien worden dezelfde doelstellingen steeds opnieuw genoemd in opeenvolgende begrotingen, zonder te vermelden hoe ver de uitvoering hiervan is.

Ten slotte constateert de Raad een ander groot risico voor de begroting van 2024: er is onduidelijkheid over facturen die aan het einde van het jaar binnenkomen en nog betaald moeten worden. Volgens het ministerie van Financiën was er eind 2022 voor 90 miljoen gulden aan facturen en slechts 30 miljoen gulden gereserveerd voor betaling, wat kan leiden tot een begroting met een tekort. De Raad van Advies roept op tot een oplossing voor deze situatie om zo het vertrouwen in het financieel beheer te herstellen.

Deel dit artikel