Nieuws Curaçao

Rechters: online goksector Curaçao op glad ijs

WILLEMSTAD – De goksector op Curaçao, in casu masterlicentiehouder Cyberluck, begeeft zich op glad ijs met het zelf uitgeven van zogenaamde sublicenties en geen adequaat toezicht te houden. Dat oordeelt het Hof in Willemstad in twee hoger beroepszaken. Eerdere jurisprudentie toont volgens de rechtbank aan dat er aan het organiseren van kansspelen uit oogpunt van algemeen belang risico’s kleven.

Het hoger beroep tegen Cyberluck en trustkantoor Pearl als bestuurder van sub-licentiehouders valt in het voordeel uit van Nardy Cramm, hoofdredacteur van de Knipselkrant.

Illegaal

Cramm moest in eerste aanleg nog rectificeren omdat de stelling dat het uitgeven van sublicenties door Cyberluck ‘illegaal’ is, onrechtmatig zou zijn. De rechter oordeelde zelfs dat de gokwet geen bepaling bevat die het de vergunninghouder verbiedt de exploitatie van haar vergunning deels aan derden uit te besteden.

Maar de rechters in hoger beroep stellen dat het Gerecht in eerste Aanleg de rechtmatigheid van sub-licencering slechts summier behandelden en dat er niet gevraagd was om een volledige behandeling op dit punt te geven. Dat was namelijk niet het onderwerp van het geding.

Dat Cramm een activistisch standpunt inneemt en dat zij Curaçaose misstanden aan de kaak wil stellen is voor alle lezers duidelijk, zeggen de rechters. Zij moet daarom enige ruimte krijgen om te overdrijven en te provoceren en haar woorden moeten daarom niet op een goudschaaltje worden gewogen, aldus het Hof. Bovendien verdienen ook uitingen die beledigend en kwetsend, shockerend of verontrustend zijn bescherming.

Toezicht

Trustkantoren als Pearl fungeren als Curaçaose bestuurders van de sublicentiehouders. Voldoende aannemelijk is de stelling van Cramm dat het in de praktijk onmogelijk is dat een vergunninghouder behoorlijk toezicht houdt op de praktijk van de sublicentiehouders en dat de praktijk van sublicenties daarom ‘illegaal’ is.

Volgens Cramm is de term sublicentie misleidend. Het gaat om gebruik van Cyberlucks vergunning waarover Cyberluck geen toezicht houdt. Deze stelling vindt volgens de rechter steun in de feiten, zoals ook geconstateerd in het vonnis in Eerste Aanleg, van 14 april 2020.

Dat een handjevol vergunninghouders vele sublicenties uitgeven, met wereldwijd zeer vele spelwebsites en een enorme omzet, zonder dat de vergunningshouders zelf behoorlijk toezicht kunnen houden, zonder dat enig overheidstoezicht mogelijk is en zonder dat het Land Curaçao er iets aan verdient, lijkt volgens het Hof moeilijk te rijmen met enig legitiem doel van de Landsverordening uit 1996,

De stelling van Cramm dat de huidige praktijk van sublicenties illegaal is, vinden de rechters plausibel. Dat zelfs de uitgifte van sublicenties illegaal is, moet niet op een goudschaaltje worden gewogen en is volgens het gerecht alleszins verdedigbaar en valt in elk geval onder het bereik van de vrijheid van meningsuiting van een journalist.

Deel dit artikel