Algemeen

Ruim drie miljard gulden aan achterstallige belastingen

WILLEMSTAD – Het invorderingsbestand van de ontvanger bevat een nominaal bedrag van ruim drie miljard gulden aan achterstallige belastingen en premies van de afgelopen vijf jaar. Deze omvang is deels te wijten aan het niet tijdig en onvoldoende krachtig ingrijpen bij langdurige niet voldoen aan belastingverplichtingen, de zogenaamde non-compliance. 

Hierdoor zijn de belastingschulden in sommige gevallen tot miljoenen opgelopen. Een hardere invorderingsaanpak, inclusief (tijdelijke) bedrijfssluitingen, moet hier een einde aan maken, zegt het ministerie van Financiën.

Die zet zich sinds kort in met verhoogde intensiteit om fiscale compliance te verbeteren. De belastingdienst richt zich vooral op ondernemers die maandelijks de ingehouden omzet- en loonbelasting moeten afdragen.

Werkgevers

Sinds juli 2021 werkt de belastingdienst samen met de douane en SBAB aan deze compliance-werkzaamheden. In de periode van juli 2021 tot heden is het aantal ondernemers dat maandelijks de verschuldigde omzetbelasting (OB) afdraagt, gestegen van ongeveer 4.100 tot ruim 5.500, wat een stijging van ruim 34 procent betekent. 

Het aantal werkgevers dat maandelijks de verschuldigde loonbelasting afdraagt, is in dezelfde periode gestegen van 2.700 tot ruim 3.200, een stijging van bijna negentien procent. Deze verbeterde tax-compliance heeft ook geleid tot een verhoging van de belastingopbrengsten. Steeds meer ondernemers dragen maandelijks de verschuldigde belastingen en premies af.

Wanbetalers

Ondanks deze positieve trend zijn er nog steeds ondernemers die structureel, soms jarenlang, de verschuldigde belastingen en premies niet afdragen, waardoor ze hoge belastingschulden hebben opgebouwd, zegt het ministerie. 

Voor deze groep notoire wanbetalers komt er een hardere invorderingsaanpak. Naast beslaglegging op bankrekeningen en (on-)roerende zaken, wordt nu ook beslag gelegd op bedrijfsvoorraden, wat de bedrijfsvoering effectief (tijdelijk) stillegt. 

Ondernemers moeten dan in contact treden met de ontvanger om tot een overeenkomst te komen over het voldoen van de achterstallige belastingen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan de sluiting permanent zijn.

Bonafide ondernemers

Het ministerie benadrukt dat het niet het doel is om ondernemingen (tijdelijk) te sluiten. Maar het is ook niet rechtvaardig voor bonafide ondernemers dat sommige collega-ondernemers geen belasting betalen en daarmee wegkomen. 

Dit veroorzaakt oneerlijke concurrentie, wat kan leiden tot de sluiting van bonafide ondernemingen. De compliance-werkzaamheden zijn erop gericht een gelijk speelveld te creëren. Omzet- en loonbelasting betreffen bedragen die van de klant en de werknemers zijn ingehouden en die niet toebehoren aan de ondernemer. Indien een onderneming niet structureel aan de fiscale verplichtingen kan voldoen, moet het bestaansrecht van die onderneming ernstig in twijfel worden getrokken.

Deze aanpak wordt in alle sectoren toegepast, maar alleen in gevallen van langdurige non-compliance en hoge belastingschulden, waarbij men ondanks diverse waarschuwingen, zoals door deurwaarders betekende dwangschriften, niet bereid is gebleken de ingehouden belastingen af te dragen.

Deel dit artikel