Nieuws Curaçao

SER: loterijsector is free for all

WILLEMSTAD – De loterijsector op Curaçao is een free for all. Dat valt op te maken uit het advies van de Sociaal Economische Raad, die de nieuwe wetsvoorstellen ter hervorming van de sector heeft doorgespit. In de sector gaat gemiddeld zo’n 62,4 miljoen gulden per jaar rond, gegenereerd door 24 vergunninghouders.

De SER concludeert dat er grote kasstromen verbonden zijn aan het aanbieden van nummerloterij. De 24 nummerloterijvergunningshouders zijn sinds 2022 uitgesloten van de primaire bancaire dienstverlening als gevolg van hun risicoprofiel.

Dat is overigens nauwelijks van invloed geweest op de operaties in de sector, aldus de SER. De impact van de-banking van de loterijsector op Curaçao is vooralsnog klein omdat Curaçao nog altijd een cash intensieve economie is: contant geld wordt overal als betaalmiddel geaccepteerd en er is, vanuit de bevolking, een sterke voorkeur om met contant geld te betalen.

Risicoprofiel

Het risicoprofiel van de Wega di Number-sector wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder het cash intensieve karakter van de sector, de ontoereikende handhaving op de Wega di Number-sector en de bestaande illegale lotenverkoop.

Het gebrek aan toezicht op de sector vloeit volgend de SER voort uit het feit dat de Loterijverordening 1909 geen bepalingen bevat omtrent het nalevingstoezicht. 

Als gevolg hiervan is er geen eenduidige toezichthouder aangewezen belast met het nalevingstoezicht op de gehele Loterijverordening. Er is dan ook geen geen sprake van bestuurlijke handhaving in geval van niet-naleving van de verbodsbepalingen opgenomen in de Loterijverordening, aangezien er geen toezichthouder is aangewezen voor de uitvoering van het nalevingstoezicht. 

Daar komt nog bij dat de regering niet gekozen heeft voor beleidsmatige handhaving via een consistent en uniform handhavingsbeleid.

Concrete gevallen

Maar de SER constateert dat niet onomstotelijk vaststaat dat het verondersteld hoog risicoprofiel van de Wega di Number-sector heeft geleid tot een groot aantal concrete praktijkgevallen van witwaspraktijken en of terrorismebestrijding. Tenzij de regering dat vergeten is te melden in de nota van toelichting bij het ontwerpwetsvoorstel.

Vanwege het ontbreken van een kwantificering van de witwasproblematiek binnen de sector is de SER daarom redelijkerwijs niet in staat een oordeel te vormen over de proportionaliteit en subsidiariteit van de voorgestelde verscherpte regulering die wordt beoogd. 

Het is voor de SER onduidelijk of de voorgestelde verscherpte regulering in verhouding staat tot de bestaande witwasproblematiek binnen de ‘Wega di Number sector’. Dat zou als het even kan, wel bekeken moeten worden, omdat anders niet duidelijk wordt of de nieuwe wetgeving zijn doel bereikt.

Handhaving

De SER verwacht dat er een grotere behoefte aan handhavingscapaciteit vereist is met de nieuwe wetgeving voor het bewerkstelligen van een effectieve naleving. De verwachting is namelijk dat de sector de nieuwe vergunningsvoorwaarden niet spontaan zal naleven.

Het investeren in de nieuwe toezichthouders, de Gaming Control Board GCB en Financial Intelligent Unit FIU is volgens de SER randvoorwaardelijk voor een doelmatige en doeltreffende handhaving van de Loterijverordening 1909.

Deel dit artikel