Nieuws Curaçao

SER-Symposium verkent pad naar inclusieve arbeidsmarkt op Curaçao

WILLEMSTAD – Iedereen op Curaçao moet kunnen werken en deelnemen aan het arbeidsproces. Daarmee opende SER-secretaris Raul Henriquez afgelopen vrijdag een symposium met de titel ‘Bevordering van een inclusieve arbeidsmarkt in Curaçao: Verkenning van innovatieve benaderingen’.

In zijn toespraak benadrukte Henriquez het belang van het erkennen en respecteren van de individuele identiteit van alle inwoners van Curaçao, ongeacht hun afkomst, legale status of persoonlijke omstandigheden. 

Een oproep die nodig is op Curaçao, omdat door het ontbreken van essentiële op inclusie gerichte wetgeving ontbreekt, waardoor een groot deel van de bevolking op Curaçao niet meedoet op de formele arbeidsmarkt. Schattingen lopen uiteen tot ruim tien procent van de bevolking.

Henriquez onderstreepte tevens de noodzaak van een sterke toewijding aan het creëren van een rechtvaardige omgeving waarin elke burger en inwoner waardig kan leven en werken, met gelijke rechten en respect. Het uiteindelijke doel is om een arbeidsmarkt in Curaçao te realiseren die niet alleen op papier inclusief is, maar daadwerkelijk menselijk, rechtvaardig en duurzaam functioneert.

Organisatie

Het symposium was door de Sociaal Economische Raad georganiseerd in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, de Universiteit van Curaçao, het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties UNHCR en Human Rights Defense Curaçao, HRDC. 

Het symposium had tot doel een inclusieve visie voor Curaçao te verkennen, zowel op lokaal niveau als in een breder internationaal perspectief.

Andere sprekers waren Francis de Lanoy, de Rector Magnificus van de Universiteit van Curaçao, de directeur van HRDC, Ieteke ‘Inchi’ Witteveen, Melissa Johns, senior ontwikkeling adviseur bij UNHCR en Jeanette Bonet, interim CEO van de Curaçao Investment & Export Promotion Agency, CINEX.

John Bliek

De hoofdspreker van het symposium, John Bliek, senior specialist in duurzame bedrijfsontwikkeling voor het Caribisch gebied bij de ILO, beklemtoonde dat het doel van een inclusieve arbeidsmarkt is om een betere samenleving te creëren, waar migranten een integraal onderdeel vormen. 

Hij wees op de uitdagingen waarmee migranten in de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio worden geconfronteerd, met name vrouwen die vaak in de informele economie werken of zich in andere kwetsbare arbeidsmarktposities bevinden. 

Bliek benadrukte dat het gastland, in dit geval Curaçao zich moet richten op het bevorderen van de vaardigheden van migranten, wat voordelen oplevert zoals een effectievere respons op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een breder scala aan beschikbare vaardigheden, en een positieve bijdrage aan de economie wanneer migranten in de formele sector werken.

Het symposium bood participanten de gelegenheid om een diepgaande discussie te voeren met de sprekers over cruciale kwesties met betrekking tot een inclusieve arbeidsmarkt in Curaçao.

Deel dit artikel