Nieuws Curaçao

Silvania wil schuldquota Curaçao met Nederland verlagen

WILLEMSTAD – Minister van Financiën Javier Silvania heeft een Commissie Schuldenproblematiek ingesteld om advies uit te brengen over een houdbaar schuldenniveau voor Curaçao. De totale schuld is in korte tijd toegenomen van 56.4% in 2019 naar 89.2% van dat wat alle particulieren en bedrijven in Curaçao verdienen in één jaar, het Bruto Nationaal Product.

Silvania noemt die toename fors en stelt dat dat het gevolg is van de door Nederland verstrekte liquiditeitssteun tijdens de Covid19-pandemie.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De regering van Curaçao wil die sterk opgelopen schuldquote terugbrengen naar een houdbaar niveau.

Herfinanciering

Sylvania hoopt dat een deel van de schuldenproblematiek kan worden opgelost met de herfinanciering van leningen die door Nederland zijn verstrekt in de periode 2010 tot 2014. Herfinancieren van deze leningen zou volgens de minister van Financiën momenteel kunnen tegen 1,82 procent. Dat is de gemiddelde marktrente waar tegen de Staat der Nederlanden op dit moment leent en zou voor Curaçao een rentebesparing van 18,8 miljoen gulden opleveren.

Daar gaat de staatssecretaris voorlopig niet in mee, maar Van Huffelen heeft toegezegd dat de financiering van de totale overheidsschuld betrokken kan worden in de gesprekken die gevoerd zullen worden in het kader van de in 2023 aflopende liquiditeitsleningen.

Deel dit artikel