Aruba

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bezoekt Aruba, Curaçao en Bonaire

DEN HAAG – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, brengt een vierdaags werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Van 22 oktober tot en met 25 oktober bezoekt hij achtereenvolgens Aruba, Curaçao en Bonaire. 

Door gesprekken met medewerkers, organisaties en diverse werkbezoeken wordt de staatssecretaris bijgepraat over het migratiebeleid, de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel en het grensbeheer op de eilanden. Doel van het bezoek is inzicht houden in de actuele situatie en de migratievraagstukken op de eilanden. 

Tijdens zijn bezoek aan Aruba staat samenwerking centraal. Bijvoorbeeld in uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap, in het bevorderen van samenwerking tussen grensautoriteiten en door in te zoomen op mogelijke optimalisaties in de vreemdelingenketen. Ook wordt gesproken over grenstoezicht.

Het bezoek gaat verder in Curaçao waar de staatssecretaris wordt bijgepraat over het migratiebeleid en de aanpak mensenhandel en mensensmokkel. Ook vindt er een gesprek met non-gouvernementele organisaties, de kustwacht en de Koninklijke Marechaussee plaats.

In Bonaire begint de staatssecretaris zijn bezoek met een gesprek met medewerkers uit de vreemdelingenketen. Ook hier staan afspraken over mensenhandel en grensbeheer op het programma. Verder wordt gesproken over vreemdelingenbewaring en spreekt de staatssecretaris met het bestuurscollege. Het bezoek aan de eilanden sluit af met de opening van de jaarlijkse conferentie vreemdelingenwetten.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel