Nieuws Curaçao

Staten gaan interrumperen toestaan

WILLEMSTAD – De Staten van Curaçao gaan interrupties tijdens vergaderingen toestaan. Althans, de commissie die toeziet op de werkwijze van het parlement adviseert positief. Een wijziging van het reglement van orde is noodzakelijk. PNP-fractieleider Sheldry Osepa noemt de wijziging een cultuuromslag.

Tot nog toe mogen parlementariërs onweersproken monologen houden en is discussiëren niet toegestaan. Alle fracties zijn nu akkoord met de aanpassing van het reglement van orde.

Gevolg van het niet mogen inhaken op dat wat collega’s te berde brengen was dat vragen vaak onbeantwoord bleven of ontwijkend werden beantwoord. Dat moet nu voorbij zijn.

Deel dit artikel