Politie en Justitie

Strengere aanpak illegaal wapenbezit op Curaçao

WILLEMSTAD – Tijdens een speciale terechtzitting stonden afgelopen vrijdag vijf verdachten terecht voor het bezit van illegale vuurwapens. Vier van hen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van veertien tot twintig maanden, met een deel voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. Een van de verdachten is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs dat het vuurwapen van hem was.

Het Openbaar Ministerie van Curaçao zegt dat illegaal vuurwapenbezit een aanhoudend probleem is op Curaçao dat de veiligheid van de gemeenschap ernstig bedreigt. In een periode van december 2023 tot en met februari 2024 hebben de autoriteiten verschillende acties ondernomen waarbij meerdere vuurwapens in beslag zijn genomen.

Tijdens de zitting

In samenwerking met het Actiecentrum Ondermijning Curaçao (ACOC) en andere justitiële organisaties, wordt gewerkt aan de bestrijding van dit wat het OM noemt: maatschappijontwrichtende probleem.

Volgens de wapenverordening op Curaçao is het verboden om een vuurwapen of munitie te bezitten, tenzij men daarvoor specifieke toestemming heeft van de overheid, zoals voor opsporingsdiensten of schietverenigingen. Overtreding van dit verbod kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal vier jaar of een boete van maximaal tienduizend gulden.

Deel dit artikel