Geen categorie

Timo B. (43) krijgt drie jaar cel voor ontucht

Timo B. tijdens een publiek optreden ten behoeve van zijn recyclingbedrijf

Timo B. is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar waarvan één jaar voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar voor het drie jaar lang misbruiken van een minderjarig meisje. Toen het misbruik begon was zij veertien.

Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar geëist met een jaar voorwaardelijk en aftrek van voorarrest.

Greenforce

Timo B. is directeur van het bekende recyclingbedrijf Greenforce. Volgens de rechter heeft hij misbruik gemaakt van de de onzekerheid en de eetproblemen van het meisje om haar vertrouwen en haar genegenheid te winnen.

Uit het psychiatrisch rapport blijkt dat B. een weinig zelfkritische man is met een narcistische persoonlijkheidsproblematiek. Daardoor is hij verminderd in staat om in te zien welk effect zijn handelen op het leven van het meisje heeft gehad. Ondanks dat, vinden psychiater en psycholoog dat de ontucht volledig toe te rekenen is aan hem.

Misbruik

Het misbruik begon toen het meisje 14 jaar oud was. Ze was de dochter van zijn beste vriend en gaf les aan haar in een Martial Art-class. Timo B. was toen 39 jaar oud en maakte gebruik van zijn overwicht als ninjutsu-leraar. Timo B. ging daarbij volgens het gerecht volstrekt voorbij aan de schadelijke gevolgen die het seksuele contact had voor het slachtoffer. B. zorgde er voor dat de contacten al die tijd verborgen bleven voor de ouders van het slachtoffer. Na ontdekking heeft hij nog lang geprobeerd om het het meisje als zijn partner aan zich te binden en heeft haar afwijzing niet gerespecteerd. Hij is haar lastig blijven vallen.

Ook tijdens de inhoudelijke behandeling bleef B. volhouden dat het een liefdevolle relatie was en dat het meisje gelukkig was met hem. Volgens de rechter heeft B. op geen enkel moment ingezien dat de contacten schadelijk waren en had hij alleen maar oog voor zijn eigen seksueel genot.

Strafmaat

Bij de strafmaat heeft het Gerecht rekening gehouden met het feit dat B. uiteindelijk toch verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen en het feit dat hij niet eerder met de strafrechter in aanraking is geweest.

Verder houdt het Gerecht rekening met het feit dat Timo B. ook in sociaal en zakelijk opzicht – met zijn bedrijf GreenForce – aanzienlijke negatieve gevolgen van zijn handelen heeft ondervonden.

Dit leidt ertoe volgens de rechter toe, dat de gebruikelijk drie jaar onvoorwaardelijk wordt verminderd met een jaar.

Maar de door de officier van justitie geëiste straf is volgens het Wetboek van Strafrecht niet mogelijk, nu aan een gevangenisstraf voor de duur van vierenhalf jaar geen voorwaardelijk deel kan worden gekoppeld, zoals de officier van justitie wel voorstaat en het Gerecht ook passend acht, om verdere psychologische begeleiding mogelijk te maken.

Boeien

Timo B. werd direct na de uitspraak in de boeien geslagen. Een emotioneel moment omdat ouders en slachtoffer dit voor zich zagen gebeuren. De rechter besloot tot onmiddellijke vrijheidsbeneming omdat strafvorderlijk belang zwaarder moet wegen dan het persoonlijk belang van Timo B.

Deel dit artikel