Curaçao

Uitspraak in hoger beroep in strafzaak Babel

Door Persbureau Curacao

 

Op vrijdag 21 juli 2017 heeft het Hof in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak van de verdachten Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs. Gerrit Schotte is veroordeeld tot gevangenisstraf voor de duur van drie jaar met aftrek van voorarrest. Ook is hij ontzet uit het recht in de Staten gekozen te worden voor een periode van vijf jaar. De vordering van het Openbaar Ministerie om Gerrit Schotte direct gevangen te nemen is afgewezen.Cicely van der Dijs is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden, met aftrek, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Gerrit Schotte
Gerrit Schotte heeft zich schuldig gemaakt aan ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen. Hij heeft als minister-president diensten verricht aan een bevriende zakenman (Francesco Corallo). Daarbij heeft hij facturen vervalst. Hij heeft voor die diensten betalingen ontvangen en heeft die betalingen witgewassen. Ook heeft hij jammers in het bezit gehad.

Gerrit Schotte heeft het in hem gestelde vertrouwen, in die tijd als eerste burger van het land, op grove wijze misbruikt en door zijn handelen het aanzien van Curaçao ernstig geschaad. Dit wordt hem zwaar aangerekend. In ruil voor tegenprestaties heeft Gerrit Schotte aanzien en macht kunnen verwerven binnen de politiek en de samenleving door het aannemen van grote sommen geld van een bevriende zakenman. Om de verlangde tegenprestaties te kunnen verlenen heeft de verdachte zijn bevoegdheden als minister-president van Curaçao misbruikt en de integriteit die onlosmakelijk met dit ambt verbonden is geschonden.

Ten aanzien van de valse aangifte van het verlies van zijn diplomatenpaspoort is de verdachte vrijgesproken.

Cicely van der Dijs
Cicely van der Dijs heeft zich samen met Gerrit Schotte schuldig gemaakt aan witwassen en het voorhanden hebben van jammers. Door samen met hem grote sommen van misdrijf afkomstig geld een legaal aanzien te geven, heeft zij de integriteit en de transparantie van het financiële en economische verkeer geschonden. Door haar handelen heeft Cicely van der Dijs afbreuk gedaan aan de bijzondere positie die zij in die tijd samen met Gerrit Schotte binnen de samenleving en de politiek van Curaçao innam. Daarmee heeft zij het aanzien van de politiek ernstige schade toegebracht.

Cicely van der Dijs is vrijgesproken van valsheid in geschrift.

-0-0-0-
Vonnis Gerrit Schotte: http://bit.ly/2uK9qqL
Vonnis Cicely van der Dijs: http://bit.ly/2uTcNfv

-13:11

Deel dit artikel