Curaçao

Uitstoot broeikasgassen met helft afgenomen

Foto – Bea Moedt

Willemstad – De totale uitstoot van broeikasgassen is in 2018 met bijna de helft afgenomen ten opzichte van 2015. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens het CBS komt dat door het wegvallen van de raffinage op de raffinaderij en de Boo-centrale, die daardoor minder stroom en stoom produceert.

Per hoofd van de bevolking stoot Curaçao 14,5 ton broeikasgassen uit. Dat is een derde meer dan in Nederland. Zou ook de Boo-centrale dicht gaan, dan duikt Curaçao onder de 10,3 in Nederland en komt dan op 7 ton per hoofd van de bevolking.

Deel dit artikel