Curaçao

Verzekeraar Ennia voert vooral DC pensioenregelingen uit

Ennia is een grote speler als het gaat om pensioenregelingen in de private sector. Foto I Website Ennia.
pensioenen website ennia

Ennia is vooral een grote speler als het gaat om pensioenregelingen in de private sector. Foto I Website Ennia.

Door Harald Linkels

Bol AlgemeenBol Algemeen

Willemstad- Bij de afkondiging van de noodmaatregel werd door persrechter Sigmar Carmelia gemeld dat Ennia Caribe maar liefst 80% van de pensioenmarkt in handen zou hebben. Dit percentage heeft evenwel, naar alle waarschijnlijkheid, vooral betrekking op pensioenen in de private sector. Daarnaast wordt opgemerkt dat de regelingen die Ennia aanbiedt, vooral bestaan uit zogenaamde Defined Contribution (DC) regelingen.

DC-regelingen ontlenen hun naam aan het feit dat niet de uiteindelijke pensioenuitkering vast staat, doch het percentage dat werkgevers en werknemers maandelijks bijdragen aan een (individuele) pensioenpot. Bij pensionering wordt vastgesteld hoeveel er in totaal gespaard is en op grond van rentestand en levensverwachting kan de gepensioneerde een maandelijkse uitkering afspreken met de verzekeringsmaatschappij.

DC-regelingen zijn doorgaans veel soberder dan zogenaamde Defined Benefit (DB)-regelingen. Bij een DB-regeling staat vooraf vast welk pensioen een gepensioneerde kan verwachten als deze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Veelal gaat het hierbij om een vastgesteld percentage van het laatsgenoten loon. DB-regelingen zijn doorgaans veel royaler dan DC-regelingen.

Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) die de pensioenregeling voor de overheidsdienaren uitvoert kent een dergelijke DB-regelingen en is, zeker als het gaat om totaal kapitaal, de grootste speler op de pensioenmarkt van Curaçao. Andere belangrijks spelers zijn onder andere het Vidanova Pensioenfonds, MCB pensioenfonds en verzekeraar Guardian Group, die net als Ennia veel regelingen uitvoert voor bedrijven in de private sector.

Onduidelijk is nog of Ennia, nu haar vergunningen zijn ingetrokken en onder de noodmaatregel valt, nog nieuwe pensioencontracten af mag sluiten.

Pensioenfonden op Curaçao en Sint Maarten staan, net als de verzekeraars, onder toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten.

Deel dit artikel