Sint Maarten

Voorzitter parlement Sint-Maarten uit zorgen over screeningsproces ministers

PHILIPSBURG – Sarah Wescot-Williams, voorzitter van het parlement van Sint-Maarten, heeft haar bezorgdheid geuit over het langdurige screeningsproces van ministers. Tijdens een persconferentie benadrukte zij de noodzaak voor een snellere en transparantere aanpak van de ministeriële benoemingen.

Volgens Wescot-Williams moet de vorming van de regering en de benoeming van ministers in handen van het parlement liggen en niet bij de gouverneur, zoals nu het geval is. Dit zou in lijn zijn met de procedures in Nederland, waar het parlement een centrale rol speelt in het formatieproces.

De huidige gang van zaken veroorzaakt onnodige vertragingen, waardoor parlementsleden die tevens aftredende ministers zijn, lang op hun post blijven zitten. Dit werd duidelijk met de deadline van 10 mei, waarvoor een nieuwe regering had moeten zijn benoemd. De voorzitter gaf aan dat deze situatie leidt tot inefficiëntie en een gebrek aan helderheid over wie verantwoordelijk is voor welke ministeriële taken.

Naar verluidt zou morgen de inauguratie van het kabinet Luc Mercelina zijn, maar het screeningsproces is nog niet afgerond en onzekerheid heerst of de deadlines gehaald gaan worden.

Het screeningsproces van de kandidaat-ministers is niet transparant, benadrukte Wescot-Williams. Zij pleit voor meer openheid naar de bevolking van Sint-Maarten en de kandidaten zelf. “Het volk van Sint-Maarten heeft recht op duidelijke informatie over wie hun leiders zijn en welke processen daaraan voorafgaan,” zei ze.

De parlementsvoorzitter drong erop aan dat de overgang naar een meer parlementair gecentreerd formatieproces, zoals meer dan tien jaar geleden in Nederland is gebeurd, ook op Sint-Maarten doorgevoerd zou moeten worden. Dit zou niet alleen de efficiëntie verbeteren maar ook de publieke discussie en betrokkenheid bij het regeringsproces versterken.

Wescot-Williams heeft aangegeven dat ze het belangrijk vindt dat er een eenduidige wet komt die zowel het screeningsproces als de integriteit van de ministers regelt, vergelijkbaar met hoe dit op Curaçao is georganiseerd. “Een uniforme aanpak zou de duidelijkheid en de integriteit van ons politieke systeem ten goede komen,” concludeerde de voorzitter van de Staten.

Deel dit artikel