Geen categorie

Zorg om structurele daling van deviezen

De Centrale Bank maakt zich zorgen om de structurele daling van de deviezenvoorraad op Curaçao. De overheid van Curaçao moet actie ondernemen om de exportsector te versterken en directe investeringen uit het buitenland te stimuleren.

Sinds 2010 zijn de bruto officiële reserves van de Centrale Bank en de importdekking van de monetaire unie uitzonderlijk hoog. Maar dat zegt niets over de economische realiteit op het eiland.

Schuldsanering

De situatie zoals hier geschetst, is het gevolg van de schuldsanering, zegt de Centrale bank in haar kwartaalbericht. Als onderdeel van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, nam de Nederlandse Staat ruim 70% van de schulden over.

Omdat de schuldaflossing en rentebetalingen door de Nederlandse Staat plaatsvond, resulteerde dit in een aanzienlijke instroom van deviezen op de betalingsbalans. Door de zeer lage internationale rente en het onzekere beursklimaat werd slechts een deel van de ontvangen rente en aflossingen in het buitenland belegd.

Dit heeft geleid tot een sterke toename van de bruto officiële reserves tussen 2010 en 2017 en een importdekking die ruim boven de norm van 3 maanden aan goederen- en dienstenimporten uitkwam.

Einde instroom deviezen

In juni 2018 loste de Nederlandse Staat de laatste obligatielening van de voormalige Nederlandse Antillen in het kader van het schuldsaneringstraject af. Daarmee kwam een einde aan de instroom van deviezen, die daarmee te maken hadden.

Nu de internationale rente geleidelijk weer toe neemt en het beursklimaat verbetert, wordt er weer meer in het buitenland belegt om een hoger rendement te behalen dan lokaal mogelijk is. Dit verklaart grotendeels de daling van de bruto officiële reserves in 2018.

De Centrale Bank benadrukt dat met een importdekking van ruim boven de norm van 3 maanden, er op dit moment geen reden is voor zorg. Maar zij volgt de ontwikkeling in de deviezen nauwlettend en zal tijdig gepaste maatregelen nemen als de afname daarvan van structurele aard blijkt te zijn.

Deel dit artikel