Curaçao

‘Als Isla draait, dan overschrijdt zij de normen’

Nu de Isla stil ligt en de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) in augustus bij meetstation Beth Chaim 34 microgram per kubieke meter is, bekent Isla schuld over eerdere jaren. Dat zegt de Stichting Schoon Milieu op Curaçao.

In een persbericht reageert de raffinaderij afwijzend op aantijgingen van SMOC dat de door PdVSA geëxploiteerde raffinaderij niet voldoet aan de norm voor toegestane uitstoot van 80 microgram per kubieke meter.

De huidige uitstoot van SO2 op leefniveau is door Isla naar eigen zeggen berekend en gevalideerd via het AERMOD model. Dezelfde methodiek werd in verschillende rechtszaken tussen Isla en bewoners onder de rook gebruikt door de stichting bestuursrechtspraak StAB.

De berekende uitkomst van 34 microgram per kubieke meter ligt dicht tegen de imissie-metingen van de GGD uit Amsterdam op Beth Chaim aan. Die kwamen in augustus 2018 op 30 microgram per kubieke meter.

Omdat de raffinaderij de hele maand stil heeft gelegen, moet deze uitstoot afkomstig zijn van andere bijdragers, zoals de BOO-energiecentrale op het Isla-terrein en bijvoorbeeld het auto- en scheepverkeer. Dat zeggen zowel Isla als SMOC.

“Maar in voorgaande  jaren, toen de Isla wel op volle toeren draaide, was de uitstoot in bijvoorbeeld 2014, 170 en in 2015 zelfs 225”, zegt Smoc. “BOO draaide in augustus dit jaar op een kwart van haar capaciteit, andere bijdragers zijn verantwoordelijk voor 10-20 microgram.”

Met een jaargemiddelde van 170 in 2014 volgt, aldus de milieugroepering dat Isla en BOO samen tussen de 150 tot 160 microgram zwaveldioxide heeft uitgestoten.

“Bij Beth Chaim is in alle StAB rapporten naar voren gekomen dat de bijdrage van de Isla twee keer groter is dan de bijdrage van de BOO. Beiden stoten weliswaar zo’n 20 kiloton SO2 uit, maar Isla doet dat vanaf 100 meter en BOO vanaf 200 meter hoogte.”

De bijdrage van Isla in 2014 is volgens SMOC twee derde van 150 tot 160 microgram per vierkante meter. “Dat is meer dan 100, terwijl de norm in de vergunning op 80 is gesteld”, aldus SMOC.

Deel dit artikel