Nieuws Curaçao

Antwerps bedrijf vrijgesproken van gesjoemel met afvalstoffen uit asfaltmeer op Curaçao

Foto asfaltmeer - Bea Moedt

WILLEMSTAD – Het Antwerpse bedrijf Oilchart is door de rechtbank in België vrijgesproken van afvalfraude met bunkerolie. De firma stond terecht omdat vermoed werd dat het bedrijf afvalstoffen uit het asfaltmeer op Curaçao illegaal naar België zou hebben getransporteerd. 

Het proces begon na een groot milieuschandaal rond Asfalt Lake Recovery (ALR) op Curaçao, dat verantwoordelijk was voor de sanering van het asfaltmeer, gevuld met geschat 34.000 ton chemisch afval.

Oilchart werd beschuldigd van het leveren van verdunningsmiddelen aan ALR, die deze vermengde om ‘Fuel Oil number 6’ te maken. Dit product werd vervolgens door Oilchart naar België geïmporteerd. Volgens justitie was dit product niets meer dan een verkapte afvalstof en eiste ze onder meer drie jaar celstraf voor de directeur en een boete van 500.000 euro voor het bedrijf.

De verdediging pleitte voor vrijspraak, daarbij stellend dat Fuel Oil number 6 geen afvalstof was. De rechtbank gaf hen gelijk, oordelend dat er geen afval, maar een grondstof werd ingevoerd die door een behandeling bruikbaar kon worden gemaakt zonder gevaar voor de menselijke gezondheid of nadelige gevolgen voor het milieu.

Bij dit oordeel leunde de rechtbank op eerdere bevindingen van zowel de Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer, als de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. 

Deel dit artikel