Nieuws uit Nederland

Mogelijk PVV-staatssecretaris voor Caribische eilanden

DEN HAAG – In het nieuwe kabinet-Schoof krijgt de PVV vier staatssecretarissen, waaronder die van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zijn of haar baas, wordt een NSC-minister op Binnenlandse Zaken. Dat valt op te maken uit de verdeling zoals de NOS die meldt.

De PVV krijgt in totaal vijf ministers, de VVD en NSC allebei vier en BBB twee. Er komen 12 of 13 staatssecretarissen, volgens de NOS. De PVV zal onder meer een minister voor Migratie leveren, de VVD krijgt Financiën en BBB Landbouw. De post Binnenlandse Zaken gaat dus naar NSC.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De PVV krijgt vijf ministers: naast Migratie ook Zorg, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken en Infrastructuur. De PVV levert staatssecretarissen op Zorg, Justitie, Infrastructuur en zoals gezegd Binnenlandse Zaken.

Namen zijn nog niet bekend gemaakt.

Deel dit artikel