Algemeen

Centrale Bank: Curaçaose en Sint-Maartense financiële sector toont veerkracht 

WILLEMSTAD – De financiële sector van Curaçao en Sint-Maarten blijft veerkrachtig in het licht van toenemende wereldwijde risico’s zoals geopolitieke conflicten, cybercriminaliteit en klimaatverandering. Dit blijkt uit het Financieel Stabiliteitsrapport 2024, gepubliceerd door de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS).

In het rapport worden acht banken, negen levensverzekeraars, negentien schadeverzekeraars en twaalf pensioenfondsen geanalyseerd. Samen hebben deze instellingen voor het jaar 2023 een totaal aan activa dat ruim drie keer zo groot is als het gezamenlijke bruto binnenlands product van beide eilanden, geschat op bijna 27 miljard Antilliaanse guldens.

Bol AlgemeenBol Algemeen

De financiële markten hebben zich in 2023 hersteld na een onrustig 2022, dankzij solide rendementen op de internationale kapitaalmarkten en groeiende lokale economieën. Vooral toegenomen toerisme en bouwactiviteiten zorgen voor een positieve invloed. “De lokale financiële instellingen hebben hun kapitaalpositie verstevigd en het aantal slecht presterende leningen verminderd,” meldt de CBCS.

Maar de winstgevendheid van de banken is licht gedaald door hogere bedrijfskosten. Desondanks is er een toename in inkomsten uit een hoger volume aan leningen en stijgende rentetarieven. Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, zien een aanzienlijk herstel in hun financiële gezondheid na tegenvallers in het voorgaande jaar.

Een zorgpunt blijft de stijgende premies voor herverzekeringen, een soort verzekering voor verzekeraars, die nodig zijn om grote schades te dekken. Deze stijging is grotendeels te wijten aan de toenemende risico’s door klimaatverandering.

“We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, vooral de invloed van hogere beleidsrentes en de volatiliteit op de internationale markten,” zegt een woordvoerder van de CBCS. “Het is essentieel dat we alert blijven op de onderlinge verbondenheid binnen onze financiële sector om de stabiliteit te waarborgen.”

Het Financieel Stabiliteitsrapport dient om belanghebbenden en het publiek te informeren over de risico’s en kansen binnen de financiële sector van Curaçao en Sint-Maarten. 

Deel dit artikel