Nieuws Curaçao

Centrale Bank: iedereen een bankrekening op Sint Maarten

PHILIPSBURG – De Centrale Bank op Sint Maarten gaat zich inzetten om iedereen die legaal verblijft op het eiland een basisbetaalrekening met minimale vereisten te geven. Uit eigen onderzoek is vast komen te staan dat 23 procent van de respondenten geen betaalrekening bij een commerciële bank of kredietunie heeft.

Zeventien procent van de respondenten heeft zelfs geen enkel digitaal betalingsalternatief heeft en is dus volledig bankloos.

Het onderzoek was bedoeld om inzicht te verschaffen in het financiële- en betalingsgedrag van de inwoners van Sint Maarten en hun toegang tot en kennis van het financiële- en betalingssysteem.

Daarbij werd gekeken naar betaalgedrag, financiële inclusie, financiële geletterdheid en financiële tevredenheid. De resultaten van het onderzoek zijn ondergebracht in het CBCS-rapport: A glance into Sint Maarten’s payment behavior and financial matters 2021.

Betaalgedrag

Zeer opmerkelijk is dat tachtig procent van de respondenten bij voorkeur contant betaalt voor aankopen en dat 69 procent zijn rekeningen contant betaalt.

Bovendien betaalt 49 procent van de respondenten rekeningen voor een bedrag van 2001 gulden en hoger ook contant, terwijl in die categorie een sterkere daling van het gebruik van contant geld zou worden verwacht.

Financiële inclusie

Van de onderzochte huishoudens heeft 77 procent een lopende rekening en 73 procent een spaarrekening. Van degenen die aangaven geen lopende rekening te hebben, bezit 27 procent wel een spaarrekening.

De Centrale bank beschouwt spaarrekeningen niet als vervanging van een lopende rekening, vanwege de beperkte diensten die bij spaarrekeningen gelden. Van de respondenten die geen rekening-courant hebben, heeft 46 procent geen belangstelling voor een dergelijke rekening, terwijl zestien procent zegt dat zij geen bewijs van inkomen hebben en twaalf procent dat zij geen lokaal identiteitsbewijs hebben.

Een vergelijking naar inkomenscategorieën laat zien dat de respondenten zonder betaalrekening zich vooral in de lage inkomenscategorieën bevinden. Opvallend is dat 21 procent van de respondenten zonder betaalrekening in Sint Maarten is geboren.

Financieel gedrag

Uit het onderzoek blijkt dat zestig procent van de respondenten geld opzij zet. Daarvan doet 36 procent dat voor onvoorziene omstandigheden, zoals baanverlies, en 23 procent in verband met omvangrijke toekomstige uitgaven, bijvoorbeeld in verband met opleidingen.

Voorts blijkt ook dat 72 procent van de jongere leeftijdsgroepen, tussen 25 en 44 jaar vaker geld spaart. Anderzijds heeft 42 procent van de respondenten een persoonlijke lening, gevolgd door 31 procent met een hypotheeklening en 29 procent met een autolening.

De CBCS zal verder onderzoek doen naar deze onderwerpen en zich blijven inspannen om de financiële inclusie in Sint Maarten te verbeteren met initiatieven als een vervolgonderzoek naar de kosten van betalingstransacties, de basisbetaalrekening met minimale vereisten voor legale inwoners en het verruimen van haar financiële voorlichtingsactiviteiten.

Deel dit artikel