Nieuws Curaçao

CMC: Leven acute patiënten mogelijk in gevaar

CMC: Leven acute patiënten mogelijk in gevaar

Het leven van patiënten die acute, spoedeisende of essentiële zorg nodig hebben, kan in gevaar komen als CMC gedwongen wordt de medisch niet-noodzakelijke zorg voor SVB-patiënten te hervatten. Dat stelt het CMC in reactie op de brief van de Inspectie voor de Volksgezondheid.

In die brief verwacht de Inspecteur voor de Gezondheidszorg Sirving Keli dat het nieuwe ziekenhuis de niet noodzakelijke medische zorg vanaf maandag zal hervatten.

Maar volgens de leiding van het CMC is dat een onverantwoorde beslissing als er geen dekking is om de kosten van materiaal en medicatie te financieren. ‘Voortzetting van deze diensten kan tussen de komende maand en het einde van dit jaar fatale gevolgen hebben voor patiënten die spoedeisende, acute of essentiële zorg nodig hebben’, aldus de leiding van het ziekenhuis.

Ethisch

Die hebben op hun beurt een brief teruggeschreven aan de Inspectie. Daarin legt zij uit dat het CMC de verantwoordelijkheid heeft om spoedeisende, acute en essentiële zorg te verlenen. Daarnaast is het een medisch ethische verantwoordelijkheid die ook wettelijk verplicht is.

‘Dus als CMC op dit moment electieve zorg voor SVB-patiënten voortzet, zal de situatie de komende maanden zo ver komen dat er geen materiaal of medicatie beschikbaar is voor de behandeling van bijvoorbeeld dialyse-, chemotherapie- of bestralingspatiënten, of degenen die betrokken zijn bij ongelukken’, zegt het ziekenhuis.

Verantwoord

‘Als zorgaanbieder is CMC verantwoordelijk voor de zorg aan alle patiënten en voor het economisch functioneren van het ziekenhuis. Ook de landsverordening waarnaar de Inspectie verwijst, geeft aan dat CMC verplicht is haar bedrijfsvoering op verantwoorde wijze uit te voeren’, aldus het CMC.

Het stopzetten van electieve zorg voor SVB-verzekerden is volgens de leiding het enige verantwoorde alternatief zodat het ziekenhuis kan garanderen dat patiënten die spoedeisende, acute of essentiële zorg nodig hebben tot het einde van het jaar hun medische behandeling kunnen krijgen.


Deel dit artikel