Nieuws Curaçao

Curaçao gaat meer windenergie opwekken met nieuw windmolenpark 

WILLEMSTAD – Curaçao zet een grote stap voorwaarts in de verduurzaming van haar energievoorziening met de start van de aanleg van een nieuw windmolenpark op Koral Tabak. Dit initiatief, een samenwerking tussen Aqualectra en NuCapital Aspiravi, belooft het aandeel van windenergie in de productiemix van het eiland aanzienlijk te verhogen.

De bouw van vijf windturbines markeert een belangrijke mijlpaal in de ambitie van Aqualectra om een betrouwbaarder, betaalbaarder en duurzamer energienetwerk te realiseren. Wanneer het nieuwe windmolenpark op Curaçao eenmaal in gebruik wordt genomen, betekent dit dat minstens de helft van alle elektriciteit die op het eiland wordt gebruikt, zal komen van bronnen die steeds opnieuw gebruikt kunnen worden, zoals de wind. 

Met de aanleg van het Windmolenpark op Koral Tabak wordt het mogelijk om in 2030 voor iets meer dan twee derde van de behoefte aan stroom, zo’n zeventig procent, op te kunnen wekken uit duurzame bronnen. 

Volgens de overheid zou de uitbreiding ook kunnen bijdragen aan het verlagen van de elektriciteitsprijzen op Curaçao, het verminderen van brandstofimport, het terugdringen van gasemissies in de atmosfeer en het verbeteren van de Curaçaose betalingsbalans.

Dit windmolenpark in Koraal Tabak, dat de duurzame energiedoelstellingen van Curaçao helpt waar te maken, is mede mogelijk gemaakt door de steun van lokale banken, investeerders en de regering van Curaçao. 

Deel dit artikel