Nieuws Curaçao

De Curaçaose ochtendkranten van vrijdag 23 februari 2024

De kranten staan vandaag vol met berichtgeving van het optreden van premier Pisas, die eindelijk naar de Staten kwam om vragen te beantwoorden over de ontwikkelingen van de raffinaderij en CPR, iedere krant met zijn eigen invalshoek.

Extra: Pisas geeft garantie dat de raffinaderij zal openen!

Premier Pisas benadrukte nogmaals en garandeerde opnieuw dat de raffinaderij op Curaçao zal gaan openen. Natuurlijk kan hij nog geen datum geven, maar de raffinaderij zal openen. 

Volgens de premier hangen deze ontwikkelingen een beetje af van de milieuwetgeving die zo snel mogelijk klaar moet zijn. Zoals bekend is, is er een gerechtelijk vonnis dat zegt dat de operatie van de raffinaderij zodanig moet zijn dat de lucht vrij van vervuiling blijft. 

Zodra deze wet van kracht is, zal het de investeerders meer kracht geven om zo snel mogelijk met de operaties te beginnen. Dus hoe langer we wachten, hoe moeilijker het zal worden. Tot nu toe heeft hij zijn best gedaan om deze fase te bereiken voor de investeringen die gedaan moeten worden.

Verder in het Parlement waren er Statenleden die vroegen dat, als de raffinaderij niet in werking gaat, zal deze worden ontmanteld en overgaan naar het project van een groene zone. 

Misschien is de tijd van de raffinaderij voorbij en zal deze nooit meer openen, en kan er een ander project worden geopend dat schoner is. 

Volgens Pisas, naast dat hij kan garanderen dat de raffinaderij weer zal openen, is de regering zeer gevorderd met plannen om energie te genereren uit drijvende windmolens.

De intentie is dat de raffinaderij opnieuw start en dat deze zal draaien op schone brandstof en zonder emissies die vervuiling veroorzaken.

Het Antilliaans Dagblad gooit het over een andere boeg en heeft het over het feit dat Pisas toe heeft gegeven de NFI-rapporten niet te hebben gelezen

Pisas heeft tijdens een Statenvergadering toegegeven de NFI-rapporten over de Caribbean Petroleum Refinery (CPR) nooit gelezen te hebben. 

Deze rapporten waren relevant in de context van vervalste documenten die gebruikt werden door CPR, dat als ‘preferred bidder’ door Refineria di Korsou (RdK) was gekozen. 

Ondanks de vervalsingen, en het feit dat lokale juristen geen reden zagen om het contract te verbreken, benadrukt Pisas dat de verkoop van olie uiteindelijk financieel voordelig was voor Curaçao. De relatie met CPR is inmiddels volledig beëindigd, en er wacht nog op een diepgaande analyse betreffende de betrokkenheid van CPR bij de documentfalsificatie. 

Pisas verdedigt RdK-directeur Patrick Newton niet direct, maar stelt dat iedereen fouten maakt en dat er ruimte is voor verbetering. Er wordt nu in fasen gewerkt om een deel van de raffinaderij te heropenen, met nieuwe partners zoals Global Oil en Oryx Petroleum Group, onder voorbehoud van de aanneming van milieuwetgeving.

Vigilante en Extra schrijven over de hoger beroepszaak van de 600 kilo coke-roof uit politiebureau Rio Canario

Eis in hoger beroep van 8 jaar voor ex-politie in zaak van 600 kilo diefstal

De procureur-generaal heeft gisteren een eis van 8 jaar gesteld voor de ex-politie Mariens Mariano in het gerechtshof. Mariano wordt beschuldigd van het organiseren van de gehele diefstal van 600 kilo die plaatsvond in de nacht van 13 op 14 oktober 2018. 

In eerste aanleg was de eis nog 16 jaar, maar toen werd Mariano vrijgesproken van alle schuld voor de roof. Er volgde wel een veroordeling tot 6 jaar voor het transporteren van 340 kilo cocaïne die in september 2019 in de wateren van Fuik had moeten aankomen.

Volgens het Openbaar Ministerie had de politie die nacht de zending gefrustreerd en dat was de reden dat de hele zaak begon. Mariano had ervoor moeten zorgen dat de zending veilig aan land kwam, maar nadat de politie de mensen op de boot had aangehouden en de zending had geconfisqueerd, zou Mariano de opdracht hebben gekregen om de drugs uit de kluis terug in politiebewaring te halen.

In eerste aanleg vond de rechter dat verband met de roof uit het politiebureau te dun.

Maar nu zegt het OM dat de politie meerdere afgeluisterde gesprekken heeft gehoord waarin Mariano verhuld sprak over de roof Volgens de procureur-generaal kunnen uit deze gesprekken duidelijk conclusies worden getrokken. Maar de zaak steunt op veel anonieme getuigen en die verklaringen moeten steun krijgen in ander bewijs en dat was het probleem in Eerste Aanleg.

De Vigilante schrijft dat een anonieme getuige verklaard heeft dat het Arrestatieteam betrokken was bij diefstal van 600 kilo

Naast de afgeluisterde bewijzen en verklaringen van de verdachten, hebben verschillende getuigen anonieme verklaringen afgelegd.

Zo gaf een getuige verschillende verklaringen over de betrokkenheid van verschillende leden van het Arrestatieteam (AT) bij de diefstal van 600 kilo. Het gaat om enkele rechercheurs en drie politieagenten die bij het AT horen. 

Bovendien verklaarde de getuige dat er een lid was met diepe connecties in de drugswereld.

Toen de rechter Mariano vroeg of hij aanvullende verklaringen wilde geven over dit conflict, weigerde de beschuldigde en zei dat hij gebruik maakte van zijn recht om te zwijgen.

In het requisitoir gaf Procureur-Generaal Tiggelaar aan dat de gevolgen van de diefstal in oktober 2018 grote impact hadden op de gemeenschap. Ook merkte de PG op dat de gevolgen zwaar wogen op het KPC. Verschillende politieagenten hebben in het verleden uitgelegd dat deze diefstal beschouwd moet worden als een nationale schande.

Extra: PTH moet ook controle uitvoeren in de openbaar vervoer sector

Na de oprichting van het projectteam voor toezicht en handhaving (PTH) van het Ministerie van VVRP, gaat Humphrey Davelaar, door met taakuitbreiding

“Het doel is om samen met de directeur van het Directoraat Verkeer en Vervoer ervoor te zorgen dat PTH ook controle gaat uitvoeren in de OV- sector”, verklaart Davelaar. 

“Er zijn klachten over mensen die ’s nachts illegale taxi’s rijden, bussen die van hun route afwijken, en mensen die kinderen of volwassenen vervoeren zonder dat ze daarvoor een ontheffing hebben.” 

Om dergelijke zaken aan te pakken, zegt hij dat er gebruik moet worden gemaakt van “bestuursdwang”, oftewel sancties tegen degenen die de wet- en regelgeving niet naleven.

Voorheen was er een Openbaar Vervoer Dienst met zijn eigen functionarissen die de sector controleerden: SKS, maar die ging op in de politie, die de taken daarna niet meer uitvoerde.

Openbaar vervoer

Het is de bedoeling dat Davelaar de minister assisteert in het proces om het openbaar vervoer te herstructureren. Zoals bekend is er een plan op tafel om te komen tot een samenwerkingsvorm tussen de kleine bussen en de vloot van ABC Busbedrijf, waarbij ABC Busbedrijf passagiers naar een centraal station brengt en vanaf daar de kleine bussen het vervoer in de wijken voortzetten.

Davelaar is van mening dat er een dialoog met de buschauffeurs moet worden geopend, omdat zij ook comfortabel moeten zijn met de veranderingen die zullen worden doorgevoerd.

Volgens Davelaar staat vast dat er veranderingen zullen komen. “Zolang het huidige systeem van kracht is, blijven er problemen met vervoer in de wijken en blijven de kosten hoog. Uiteindelijk is de gebruiker van het openbaar vervoer het slachtoffer hiervan.”

We zullen zien.

Extra: Maandag begint met schoonmaak- en herstelwerkzaamheden op de stranden

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur kondigt aan dat aanstaande maandag de schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden op onze stranden zullen beginnen. 

Dit betreft de stranden die recentelijk zijn verwoest door vervuild zeewater. Het team van GMN is aanwezig om de werkzaamheden te superviseren, zodat de stranden zo snel mogelijk weer in goede staat en toegankelijk zijn voor het publiek.

“Onze stranden zijn een van onze meest opvallende toeristische attracties, dus het is van cruciaal belang dat ze zo snel mogelijk op orde en schoon zijn.“

De werkzaamheden concentreren zich op onder andere de stranden van Daaibooi, Sta. Cruz, Westpunt, en zowel Kenepa Grandi als Chikí. 

Het publiek dat de stranden bezoekt wordt excuses gevraagd voor eventuele ongemakken die de werkzaamheden kunnen veroorzaken. Zodra de werkzaamheden zijn voltooid, zal dit aan de gemeenschap worden medegedeeld, aldus het bericht.

Deel dit artikel