Defensie

Defensie Caribisch Gebied versterkt internationale samenwerking tijdens oefening Tradewinds

Foto Defensie

BARBADOS – Defensie Caribisch gebied heeft met meer dan honderd Nederlandse en Curaçaose militairen deelgenomen aan de internationale oefening Tradewinds. Deze oefening vond plaats van 4 tot en met 16 mei op Barbados en was bedoeld ter voorbereiding op het aankomende orkaanseizoen en het versterken van de internationale samenwerking.

Samen met onder andere de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en diverse Caribische landen, nam Defensie Caribisch gebied deel aan de oefening Tradewinds. Met in totaal 26 deelnemende landen en meer dan duizend militairen, is er twee weken lang geïnvesteerd in internationale samenwerking.

Dit jaar lag de focus van de oefening op humanitaire hulp, rampenbestrijding en het trainen tegen dreigingen waarmee het Caribisch gebied in de toekomst te maken zou kunnen krijgen. Zo voerden de mariniers onder andere boardingsoefeningen uit in samenwerking met Mexicaanse militairen. 

Oefening

Curaçaose militairen beoefenden samen met Amerikaanse militairen het optreden in verstedelijkt gebied. Zr.Ms. Pelikaan trainde manoeuvreeroefeningen samen met onder andere Dominicaanse, Canadese en Franse marineschepen.

Defensie Caribisch gebied nam deel aan Tradewinds met Curaçaose militairen, ondersteuningsschip Zr.Ms. Pelikaan, mariniers van Marine Squadron Aruba, mariniers van Mariniersdetachement Sint-Maarten en de bootgroepen van zowel Aruba als Curaçao.

Defensie traint en oefent meerdere keren per jaar voor orkaan noodhulp. Naast oefening Tradewinds vindt in september, tijdens het orkaanseizoen, ook de oefening Windward Express plaats op de Bovenwindse Eilanden.

Deel dit artikel