Nieuws Curaçao

Den Haag betuigt deelneming dood Amerigo Thodé

DEN HAAG – De voorzitters van de commissies Koninkrijksrelaties van de Eerste en Tweede Kamer, Paul Rosenmöller en Wieke Paulusma, hebben hun diepe droefheid uitgesproken over het onverwachte overlijden van het Curaçaose parlementslid Amerigo Thodé. In een emotionele brief betuigden zij hun medeleven aan de familie, vrienden, en collega’s van Thodé, evenals aan de leden van de Staten van Curaçao.

Thodé, die door zijn collega’s werd gewaardeerd om zijn warmte, gedrevenheid en passie, heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten op de Nederlands-Caribische politieke gemeenschap. Hij stond bekend om zijn vermogen om verbinding en overbrugging te zoeken, vooral in tijden waarin politieke standpunten uiteenliepen. Rosenmöller en Paulusma herinneren zich Thodé als een toegewijde volksvertegenwoordiger die zich inzette voor de belangen van Curaçao binnen het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO). Zijn inzet voor het vinden van compromissen en het doorbreken van impasses werd hoog gewaardeerd.

Bol AlgemeenBol Algemeen

De voorzitters benadrukken ook de waarde van de informele contacten met Thodé, die altijd de Nederlandse parlementariërs wist te vinden en bijdroeg aan de duurzame samenwerking binnen het Koninkrijk. Zijn overlijden laat een grote leegte achter in de Koninkrijksrelaties, en hij zal, als nestor van deze relaties, enorm gemist worden.

Het medeleven van de voorzitters gaat uit naar de familie, vrienden, en naasten van Amerigo Thodé, en naar alle leden van de Staten van Curaçao. Het overlijden van Thodé markeert een significant verlies voor zowel Curaçao als de bredere Koninkrijksrelaties, aldus de twee bestuurders uit Den Haag.

Deel dit artikel