Onderwijs

EFO 2024 van start voor bijna 1700 leerlingen op Curaçao

WILLEMSTAD – Vanaf vandaag start de Eindtoets Funderend Onderwijs (EFO) voor bijna 1700 leerlingen op Curaçao. Deze belangrijke toets, die tot 8 mei duurt, wordt voor de veertiende keer afgenomen en is cruciaal voor de afronding van het basisonderwijs. Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens, onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, coordineert de toets.

Dit jaar nemen 52 scholen deel, met een totaal van 83 klassen. De toets bestaat uit onderdelen in Papiaments, Nederlands en Rekenen/Wiskunde, verdeeld over 270 vragen. Leerlingen kunnen het onderdeel Rekenen/Wiskunde in het Nederlands of Papiamentu maken, afhankelijk van de instructietaal van hun school.

Bol AlgemeenBol Algemeen

De uitslagen van de EFO worden medio juni aan de scholen verstrekt.

De EFO toetst leerlingen op kernvaardigheden zoals spelling, woordenschat, en begrijpend lezen in zowel het Papiaments als Nederlands. Voor Rekenen/Wiskunde worden vaardigheden getest zoals meetkunde en verhoudingen. Alle toetsonderdelen gebruiken een meerkeuzevraagformaat met vier antwoordopties.

Dit jaar maken 1595 leerlingen de Rekentoets in het Nederlands en 72 in het Papiamentu. Deze 72 leerlingen zijn verdeeld over vier verschillende scholen. Het zorgvuldig opstellen van de toets is gebaseerd op de kerndoelen van het Funderend Onderwijs, die door het ministerie zijn vastgesteld.

Toekomst

De resultaten van de EFO zijn essentieel voor het bepalen van het vervolgonderwijs van de leerlingen. De schoolbesturen, gesubsidieerd door de overheid, zullen de resultaten gebruiken om de leerlingen van advies te voorzien. Deze adviezen zijn bepalend voor de toekomstige onderwijsrichting van de leerlingen.

Dit jaarlijkse evaluatiemoment markeert een cruciale stap in de educatieve ontwikkeling van de leerlingen op Curaçao. Met de steun van onderwijsexperts en de betrokkenheid van de scholen, biedt de EFO een waardevolle meting van de vorderingen van de leerlingen.

Deel dit artikel