Nieuws Curaçao

Fundashon Kakiña brengt Tula Empowerment Toolkit

WILLEMSTAD – Fundashon Kakiña heeft een Tula Empowerment Toolkit gepresenteerd in het kader van het herdenkingsjaar voor de afschaffing van de slavernij. Het gaat educatief lesmateriaal, dat is ontwikkeld voor verschillende leeftijdsgroepen.

De Tula Empowerment Toolkit is gemaakt met een visie op empowerment. Empowerment betekent dat iemand sterker wordt, voor zichzelf opkomt en zijn eigen pad kiest. De toolkit is bedoeld om mensen aan te moedigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. 

De Fundashon Kakiña wil dit concept levendig maken door de lessen uit het verleden te halen en ze om te zetten in een bron van kracht voor de toekomst. 

Visie

De visie van de Fundashon Kakiña voor deze toolkit omvat het erkennen, praten en delen over het slavernijverleden en het vergroten van het engagement en bewustzijn van Curaçaoënaars.

Ook geeft de tookit handreikingen om het verdriet te delen en dialogen te houden met kinderen, jongeren, leraren en ouders met een sterke blik op de toekomst.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het doel van de Tula Empowerment Toolkit is om kinderen en jongeren bewust te maken van de geschiedenis van slavernij, de Curaçaose helden en culturele tradities. 

Dit wordt bereikt door middel van verschillende spelvormen die stimuleren tot dialoog, opinievorming en intellectuele ontwikkeling. De materialen zijn beschikbaar in verschillende talen, waaronder Papiaments en Nederlands.

Het educatieve materiaal is ontwikkeld voor verschillende leeftijdsgroepen, van kinderen tot volwassenen. De toolkit biedt niet alleen kennis over historische gebeurtenissen, maar ook bewustzijn van de kracht en culturele tradities die uit het verleden voortkomen. 

Dit versterkt de gemeenschap als geheel. Het benadrukt ook het belang van wederzijds respect in de interactie, omdat dit onderwerp verschillende emoties kan oproepen.

De Tula Empowerment Toolkit richt zich op verschillende leeftijdsgroepen, van kinderen tot volwassenen. De materialen zijn afgestemd op leeftijdsgroepen van 0-4 jaar, 5-9 jaar, 10-14 jaar, 15-21 jaar en volwassenen. De toolkit kan worden gebruikt op scholen, maar ook in voorschoolse en naschoolse educatie, buurtcentra en culturele centra.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel