Curaçao

Ga sparen voor een nieuw belastinggebouw

Dick Drayer/opinie

Foto: Èxtra

Op 22 augustus 2019 vond een brand plaats bij de belastingdienst. Slechts een beperkt deel (begane grond rechts) van het gebouw aan de Regentesselaan werd door de brand serieus beschadigd. Het overgrote deel had slechts rook-/roetschade. Dat het gebouw van de belastingdienst eigenlijk al jarenlang aan vervanging toe was, is bekend.

Maar daar moet je wel geld voor hebben.

Na de brand werd door de minister van Financiën al snel besloten dat het gebouw gesloopt zou gaan worden en dat daar een nieuw gebouw voor in de plaats zou komen. Over hoe deze plannen gefinancierd zouden worden is nooit gesproken. Bijna negen maanden later staat het gebouw er nog steeds.

Medewerkers van de belastingdienst zijn intussen verspreid over Blue-NAP (datacenter Mahuma), C-post in Punda, WTC in Piscadera, het voormalige BZV gebouw in Brievengat en het voormalig CEMS gebouw in Emmastad.

Dienstverlening

De dienstverlening aan de klanten is al bijna even versnipperd. Er is flink geïnvesteerd in de verschillende locaties om de dienstverlening weer op te kunnen starten. Maar nog altijd is de dienstverlening niet terug op het niveau van voor de brand.

Na alle investeringen in deze tijdelijke locaties is het plan nu te investeren in WTC. Wederom een tijdelijke locatie, in afwachting van het nieuwe gebouw dat weer op dezelfde plaats als het oude zou moeten verrijzen.

Gezien de huidige realiteit als gevolg van de Covid19-crisis, is het maar de vraag wanneer dat nieuwe gebouw er ooit zal gaan komen. Dat betekent dus een langdurige huurovereenkomst met de eigenaar van WTC.

Huidige gebouw

Stemmen gaan op om economischer te zijn om deze investeringen in plaats van in het gehuurde WTC in het oude gebouw aan de Regentesselaan te doen. Een groot deel van het gebouw is tijdens de brand gespaard gebleven en zal met relatief kleine investeringen weer operationeel kunnen worden gemaakt. De buitenkant kan indien gewenst in een later stadium nog worden aangepakt. Er zijn ook goede voorbeelden van deze strategie, zoals het gebouw van pensioenfonds APC en het oude KPMG-kantoor.

De dienstverlening kan dan weer vanaf de oude vertrouwde locatie plaatsvinden, wat voor het publiek ook een stuk eenvoudiger is. Vooral voor burgers die met de bus moeten komen. Probeer ondertussen de komende jaren te sparen voor een nieuw gebouw zodat dit dan wellicht over tien jaar daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.  

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Deel dit artikel